Medlemsmöte 16 februari

Medlemsmöte 16 februari Medlemsmöte har hållits i FYLGIA. Ordförande Lars Sager hälsade 42 medlemmar välkomna till kvällens möte med temat Varvshistoria. Dagordningen för kvällen fastställdes och föregående mötes protokoll upplästes och godkändes. Sekreteraren...

Medlemsmöte 19 januari 2023

Medlemsmöte den 19 januari 2023. Årets första medlemsmöte har hållits i FYLGIA. Ordförande Lars Sager hälsade 32 medlemmar välkomna till kvällens möte med temat Järnvägshistoria. Dagordningen för kvällen fastställdes och föregående mötes protokoll upplästes och...

Julsamkväm 2022

Den 3 december hölls vårt traditionella Julsamkväm på FYLGIA. Ett 40-tal deltagare välkomnades med varm glögg och trevligt mingel. Ordföranden Lars Sager hälsade alla välkomna till vackert dukade bord i matsalen. Klubbmästaren Ingvar Stenmark, med assistans av Elving...

Medlemsmöte 17 november 2022

Medlemsmöte den 17 november  2022. November månads  medlemsmöte har hållits i FYLGIA. Ordförande Lars Sager hälsade 35 medlemmar välkomna till kvällens möte med temat  ”Försvarsinformation”. Dagordningen för kvällen fastställdes och föregående mötes...