Välkommen till Flottans män Gotland!

Kamratföreningen Flottans Män på Gotland har som ändamål att verka för gemenskap och sammanhållning inom Flottan samt att genom försvarsbefrämjande verksamhet vara en ideell förening med allmännyttigt ändamål
Marinstugan belägen i Villa Manhem Scandic Visby

      

              
                         Stadsjagaren HMS Visby       

      
       Flygplanskryssaren HMS Gotland 

 
Vedettbåten HMS Slite


Min- och stabsfartyget HMS Visborg

                 
        Ubåten HMS Gotland    

   
         Korvetten HMS Visby

 

Aktuellt

Kalendarium

    Aktuellt i regionen

    Aktuellt från förbundet