Verksamhetsberättelse

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FLOTTANS MÄN GOTLAND 2022

Kamratföreningen Flottans Män Gotland har som syfte att verka för gemenskap och sammanhållning inom Flottan/Marinen samt att genom samvaro främja ett gott kamratskap mellan föreningens medlemmar. Detta sker normalt främst genom uppskattade månatliga ärtmiddagar, där vi oftast bjuder på ett program med mycket givande och intressanta föredrag med anknytning till Flottan/Marinen. Styrelsen ser gärna att fler medlemmar deltar.

Under det stora jubileumsåret 2022 har Lars D har varit sammanhållande för Marinen 500 år och Lars E för vårt eget jubileum Flottans män Gotland 80 år som båda genomförts till stor glädje och belåtenhet för såväl medlemmar som besökare på Gotland

 Föreningen har informerat på Flottans Män hemsida www.flottansman.se samt skrivit i GA/GT under rubriken ”Föreningsbrev” samt haft återkommande artiklar i vår egen föreningstidskrift.

För att stärka medlemmarnas framtidstro har ordföranden fortsatt att skicka flera informationsmejl som förhoppningsvis medverkat till att hålla ångan uppe bland medlemmarna!

 Vid årets början bestod föreningen av 78 medlemmar och vid årets slut av 79 medlemmar varav 1 hedersmedlem och 2 ständiga medlemmar.

Styrelsen 2022

Ordförande/sekreterare                        Lars Ellebring                                       
Vice ordförande/programansvarig      Lars Danielson                                      

Kassör/medlemsmatrikeln                   Marita Wöldern

Ledamot/Klubbmästare                        Olle Håkansson

Övriga funktionärer

Programkommittén                               Lars Danielson ordförande, Christer Wallin, Erik Hoffstedt

Webmaster/tillika pressref                   Lars Ellebring

Revisorer                                                P-O Andersson, Lars Grönberg.

Valberedning                                          Göran Kronqvist, Olle Håkansson

Styrelsemöten

Styrelsen har under 2022 haft 2 protokollförda fysiska möten. Utöver detta har styrelsebeslut fattats via e-postkonversation.

Aktiviteter under året 2022

Gotlands regemente högtidsdag 5 februari

Ordföranden med fana och Stephen Trodden representerade Flottans Män Gotland i kamratföreningarnas fanborg vid högtiden vid Visby garnison ute på Tofta skjutfält.

Årsmöte 26 februari
Ett tjugotal medlemmar hörsammade kallelsen till årsmötet som genomfördes den 26 februari i Marinstugan. Vid mötet godkände medlemmarna styrelsen förslag om ändring i stadgarna avseende under vilken tid styrelsen ska väljas. Numera gäller 2 år på samtliga 5 ledamöter som också väljs vid samma årsmöte.

Ärtmiddag 31 mars
Till årets första ordinarie ärtmiddag i Marinstugan anslöt ca 20 medlemmar. Som brukligt vid en ärtmiddag hade Lars D ordnat med en intressant programpunkt. Denna gång gavs vår nye medlem Stephen Trodden, dåvarande sjöofficeren i Royal Navy, möjlighet att presentera sig från sin tid i kungliga engelska flottan. Mycket skiftande befattningar. Ja till och med som Drottningens av Förenade kungadömet personliga officer ombord på den kungliga jakten Britannia under en period

Jubileumsföreläsning Marinen 500 år 19 april

Till vår inledande programpunkt under jubileumsåret, en jubileumsföreläsning om Marinen 500 år, byggd på bokverket Vår Marin 500 år, lyckades Lars D få kontakt med dess huvudredaktör, den pensionsavgångne örlogskaptenen Claes- Göran Dahl, och bjudit in honom till Visby. Med ekonomiskt stöd från Gotlands Försvarsförening arrangerades en offentlig före-läsning på Gotlands museum som lockade ca 30 åhörare som fick en mycket personlig och initierad föreläsning om tillkomsten av och utvecklinen av den svenska örlogsflottan. Alltifrån dess ”födelse” i Slätbaken den 7 juni 1522 till dags dato.

Ärtmiddag 28 april

Till sammankomsten blev vår medlem Åke Fagelberg ombedd att kåsera över Kalmar Nyckel. Som ordförande i föreningen Kalmar Nyckel blev det ett initierat och intressant kåseri.

Hedersankarutdelning tisdag 10 maj

Förbundet och vår ordförande samt Sten Gattberg uppvaktade vår hedersmedlem Eric D. Nilsson med Flottans Män Hedersankare för hans personliga och högt uppskattade stöd till vår lokalförening.

Nationaldagen 6 juni
Ordföranden med fana representerade Flottans Män Gotland i högtidens fanborg

Flottans män Gotland firar 80 år.

Således planerades att vårt 80-årsfirande skulle äga rum 2022. Ett jubileum som då sammanföll med Marinen 500 år och därmed kunde förgyllas med en strålande födelsedagskonsert av Marinens ungdomsmusikkår Kronan. En mycket uppskattad tillställning i anslutning till Marinstugan för de dryga 50-tal medlemmar med respektive som hörsammat inbjudan och som förutom skön musik i strålande solsken bjöds en kulinarisk havsinspirerad mingeltallrik med tillhörande dryck.

Marinen 500 år

Redan 19 april inledde vår egen ”jubileumsamiral” Lars Danielson vårt egna firande med att Claes- Göran Dahl, huvudredaktör för bokverket Vår Marin 500 år, föreläste om Marinen 500 år.

Marinens ungdomsmusikkår Kronan gästade Gotland den 15-17 juli. De var inbjudna av vår förening tillsammans med Gotlands Sjövärnskår för att jubilera Marinen 500 år med en jubileumskonsert vid Gotlands försvarsmuseum i Tingstäde. Dryga 100-talet museibesökare i publiken fick lyssna på en timmes bred repertoar i linje med militärmusikkårens anrika ”folkbildningstradition”. Marscher kopplade till Flottan och våra gotländska regementen, populärmusik; bland annat ABBA och Björn Skifs och lokala låtar som Summarn Kummar och Vardagsvisu. Deras resa på ön fortsatta till Stora Coop i Visby, en födelsedagskonsert vid vårt eget 80-årsfirande, musikmarsch i Visby kring Almedalen och hamnen med stor publik samt en avslutningskonsert för besökare vid Kneippbyn Resort med Pippihuset.

29 september

Höstens första möte ägde rum i Marinstugan. Inbjudna var våra marina vänner i Gotlands sjövärnskår och KA 3 kamratförening för ömsesidigt informationsutbyte. Det ursprungliga programmet skulle ha varit ett inledande anförande av Marinstabschefen kommendör Fredrik Palmquist om ”Den framtida marinen” följt av den sedvanlig ärtmiddagen med tillbehör. Tyvärr tvingades vi lägga om programmet då Marinstabschefens anförande pga. ett byte på posten och nye marinstabschefen, kommendör Håkan Nilsson, bett om att i stället få komma i början på 2023. Är kanske ett bättre tillfälle eftersom då föreligger ÖB militära råd till Regeringen. Vid den kamratliga måltiden, där SVK generalsekreterare Staffan Forssell deltog (var på Gotland som elev på SVK-kurs), var stämningen hög och gemytlig. Vi har nog ”landets bästa ärtsoppa!!” var det många som framförde till kocken tillika klubbmästaren Olle Håkansson.

27 oktober

En viktig sammankomst med ett samtal mellan medlemmarna kring framtiden för vår förening: VAD VILL VI OCH VAD ÖNSKAR VI med våra

  • sammankomster med ärtsoppa,
  • hur ofta
  • våra program/teman, försvarsupplysning mm.
  • utflykter,
  • träffar med övriga kamratföreningar
    Vid årsmötet 2023 kommer styrelsen återkoppla till detta samtal.

24 november

Traditionell ärtsoppa med föredrag av vår medlem Eugén Charysczak i ämnet ”Utveckling av marina supervapen”. Ett mycket initierat och tankeväckande föredrag om ”domedagsvapnet”. En enorm torped som utveklats av dåtida Sovjetunionen men som sannlikt finns kvar i den nuvarande ryska marinens vapenarsenal.

 8 december

Året avslutas med P18 Julavslutning  i Visby Domkyrka och

 10 december

Vår traditionella Jultallrik på Scandic Visbys restaurang Koggen.

 Där ett 20-tal medlemmar bjöds på David Lundgrens komponerade kulinariska läckerheter på en kall och en varm tallrik samt med musikunderhållning av den alltid glade och jovialiske musikern Lennart Walman.

Föreningens ekonomi

Räkenskapsåret löper per kalenderår.

Resultat och balansräkning för året redovisas i separat bilaga.

Representation

Föreningen har uppvaktat medlemmar som fyllt jämna år enligt fastställda regler.

Föreningen representerar på anhörigas begäran vid avliden kamrats begravning. I år med standar vid Bertil Ahlqvists begravning i Rute kyrka.

Styrelsen i Flottans Män Gotland

Lars Ellebring                                        Lars Danielson                

Marita Wöldern                                     Olle Håkansson

 

body of water during golden hour

Bildtext

Kalendarium

maj
30
tor
2024
14:00 SILLUNCH @ Marinstugan
SILLUNCH @ Marinstugan
maj 30 kl. 14:00 – 16:00
KAMRATER! Torsdagen den 30 maj kl 1400 möts vi i Marinstugan kring en sillunch med våra sånghäften.. påmönstring från kl 1330. Kuvertavgiften: Med ett bidrag från föreningen endast 150 kr  (exklusive starkvaror från baren) .[...]