Program

Program Flottans Män Gotland 2022
(beroende på pandemiregler)

Påmönstring påbörjas ca 45 min innan.

26 februari    Årsmöte                                                     Kl. 13:00
Restaurangen Villa Manhem Föreningen
bjuder på kaffe/te med dopp

31 mars     Ärtmiddag                                                     Kl. 18:00
Inblick i Royal Navy (Stephen Trodden)

19 april     Jubileumsföreläsning på Länsmuseet   Kl. 19:00
MARINEN 500 ÅR (Claes-Göran Dahl)

28 april    Ärtmiddag                                                       Kl. 18:00
Kalmar Nyckel och svenskkolonin
i Wilmington, Delaware (Åke Fagelberg)

Maj        Vårutflykt till nya Albatrossmuseet i            ESO
Herrvik. Samåkning (Erik Hoffstedt och Lars D)  

15,16,17 juli      Flottans Ungmusikkår besöker             ESO
Gotland 

16 juli                 Flottans Män Gotland 80 år                   ESO

Hösten               Uppskjutna program                              ESO

December        Julbön i Domkyrkan                              Kl. 15:00
Slutligt besked meddelas i särskild inbjudan

Programpunkter 2023

26 januari   Ärtmiddag                                                   Kl. 18:00
Kåseri över läget i Marinen/Flottan

25 februari   Årsmöte                                                     Kl. 13:00

 

Anmälan till Olle Håkansson, 076–8082098 alt e-post olle.hakansson.eod@telia.com
i god tid.