Program

Program 22-23

(Påmönstring påbörjas ca 45 min innan.)

27 oktober         Ärtmiddag                                                           Kl. 1800
Dískussion om Föreningens framtid 

18 november: Sjövärnskåren inbjuder                                       Kl. 1800
till PUB-afton “Ryssland och kriget i Ukraina ”
Christian Allerman fd marinattaché i Moskva.

25 november     Ärtmiddag                                                          Kl. 1800
Eugén C kåserar i ämnet ”Utveckling av marina supervapen”

8 december        P 18 Julbön i Domkyrkan                                Kl. 15:00
Slutligt besked meddelas i särskild inbjudan

10 december     Jullunch                                                             Kl. 1300
”Julminnen ombord”

Programpunkter 2023

Januari   Ärtmiddag                                                                    Kl. 18:00
prel: Marinstabschefen informerar om
morgondagens marin

 25 februari   Årsmöte                                                                 Kl. 13:00

 Anmälan till Olle Håkansson,
076–8082098 alt
olle.hakansson.eod@telia.com
i god tid.