Styrelse

       STYRELSE OCH FUNKTIONÄRER 2022

Lars Ellebring
Ordförande, sekreterare, ceremoniansvarig, kommunikatör och webmaster
lars.ellebring@live.se  
gotland@flottansman.se
0708357873

Lars Danielson
Vice ordf tillika ordf programkommittén
ld.gotland@hotmail.se

Marita Wöldern
Kassör

Olle Håkansson
Ledamot tillika Klubbmästare

Övriga funktionärer

Programkommitté:
Lars Danielson (ordf), Erik Hoffstedt, Christer Wallin

Kontaktman örlogsflottan och kontaktman försvarsupplysning:
Magnus Thorn

Klubbkommitté
Olle Håkansson, Iwan Wöldern, Klas Berg

Revisorer:
Per-Olof Andersson, Lars W. Grönberg, Ragnar Öberg

Valberedning:
Olle Håkansson och Göran Kronquist

body of water during golden hour

Bildtext

Kalendarium

feb
25
lör
2023
13:00 ÅRSMÖTE @ Marinstugan
ÅRSMÖTE @ Marinstugan
feb 25 kl. 13:00 – 15:00
Medlemmarna i Flottans män Gotland kallas till stadgeenligt årsmöte. Motion skall vara styrelsen tillhanda senast 13/2. Slutlig kallelse också via mejl i w 06 då handlingarna också skickas ut. Föreningen bjuder på kaffi med dopp.[...]
mar
30
tor
2023
18:00 ÄRTMIDDAG @ Marinstugan
ÄRTMIDDAG @ Marinstugan
mar 30 kl. 18:00
Ärtsoppa med tillbehör  med kåseri av Christer Wallin med rubriken ”På däck under tretungad flagg”. Påmönstring från kl 17.15 VÄLKOMNA/styrelsen  
apr
27
tor
2023
18:00 ÄRTMIDDAG @ Marinstugan
ÄRTMIDDAG @ Marinstugan
apr 27 kl. 18:00
Ärtsoppa med tillbehör med kåseri av John Stövring – Nielsen KA 3 kamratförening med rubriken ”Nedslag i Marinens historia på Gotland”. Påmönstring från kl 1715 VÄLKOMNA/styrelsen