Styrelse

       STYRELSE OCH FUNKTIONÄRER 2022

Lars Ellebring
Ordförande, sekreterare, ceremoniansvarig, kommunikatör och webmaster
lars.ellebring@live.se  
gotland@flottansman.se
0708357873

Lars Danielson
Vice ordf tillika ordf programkommittén
ld.gotland@hotmail.se

Marita Wöldern
Kassör

Olle Håkansson
Ledamot tillika Klubbmästare

Övriga funktionärer

Programkommitté:
Lars Danielson (ordf), Erik Hoffstedt, Christer Wallin

Kontaktman örlogsflottan och kontaktman försvarsupplysning:
Magnus Thorn

Klubbkommitté
Olle Håkansson, Iwan Wöldern, Klas Berg

Revisorer:
Per-Olof Andersson, Lars W. Grönberg, Ragnar Öberg

Valberedning:
Olle Håkansson och Göran Kronquist