Välkommen till Flottans Män Karlstad - Värmland 

                 Korvetten Karlstad. (Ytstridsfartyg) Foto: Peter Nilsson Kockums AB.                   

                                               Data Korvetter klicka här

                                                             

                      Ordf.Ulf Sjödén                                Vårt Klubbhus


                                  ÅRSMÖTE 2018

              TILL DETTA SOM SKER 2018-03-15

          INBJUDES SAMTLIGA MEDDLEMMAR

                 Vi samlas i klubhuset kl. 18.00

            MIDDAG SERVERAS TILL KOSTNAD AV 150:-

                 Anmäler Dig gör Du senast 2018-03-12

               till KLUBBMÄSTAREN GÖRAN OLSSON

  Tel. 070-415 02 76 eller mail: golssson@komunensbesta.se

                               Sekreteraren Bert Ågren

     Tel. 070-227 40 65 eller mail: bert.agren@gmail.com

                        MÖT UPP MANGRANT

OBSERVERA: MOTIONER skall vara styrelsen tillhanda                           

SENAST 2018-03-01


                           MÅNDAGS FIKAT UPPSTARTAT

             I DAG MÅNDAGEN DEN 8/1 var det återdags för denna    

                                   trevliga uppstart av veckan.

                     MISSADE DU DENNA DAG ÄR DU VÄLKOMMEN NÄSTA MÅNDAG  kl.  11.00   

                  

                                                                         VI VAR DÄR

                                    


                            MER SOM HÄNDER UNDER VÅREN

            MÖT KAMRATERNA UNDER TREVLIGA FORMER

                                        

                                                 Lars Tunér

                                   Han fixar studiebesöken bl.a.

                      Den 2018-02-19 Studiebesök Rolls Royce

                                          och Motala verkstad

                           Anmälan senast 2018-02-15 till Lars på

                                       E-mail lgt.tuner@gmail.com

 

                          Den 2018-02-22  Skeppsafton med filmvisning

                                        kostnad 50:- inkl. lättare förtäring.

 

                     Den 2018-02-27 Inbjudan till Boda Församlingshem,

                   Skut prästen Christer Alvarsson som bl.a. tjänsgjort

                                                  i  Öst Berlin kåserar.

                   För samåkning kontakta Sekreteraren tel. 070-227 40 65

 

                           Den 2018-04-26 Skeppsafton Sekreteraren visar

                                               Bildspel från Riksårsmötet 2017

                              Den 2018-05-07 kl. 11.00 Måndags fika

                                              hos Sven Andersson Arvika.

                 Efter fikat gör vi reklam för Flottans Män på biblioteket

 

                      Anmälan om deltagande till Bert Ågren tel.

             054-83 48 50 eller E-post bert.agren@gmail.com     

                                    

                    Närmare direktiv till arrangemangen kommer  

                        VÄLKOMMNA 

                                                         GLÖMM INTE ÅRSMÖTET 2018-03-15


                       RES MED M 20 I SOMMAR FÖR BARA 500:-

                               Priset inkluderar Frukost - Lunch & Bingplats

                                      Resa den 5/8 från Åmål till Karlstad

                                      Resa den 6/8 från Karlstad till Sjötorp

                                 Anmäler Dig gör Du till Åke Fogmark 070-526 30 80 alt. 070-523 19 01

                                        VILL DU VETA MER

                                                        KLICKA HÄR

                           NYTT I DAG (2018-02-20 GLADAN OCH FALKEN  

              KOMMER ÄVENATT GÄSTA ÅMÅL VID DENNA TIDPUNKT

                                                       Eller gå in på                                                          

                                      www.minsveparen.se                          


                                                      R142 Ystad

                                           KÖR SOM VANLIGT
                                                  HÄR FÅR DU  

                                                   PROGRAM                    

                                                  FÖR 2018                                                                    

                         18 maj Sandhamn VIP inkl lunch på lokal

                             02 juni Rote med Spica

                             ?? juli Årets långresa

                             24 aug Stockholm för Örlogsdagarna

                             26 aug retur Gålö fr Vasamuséet

                             08 sept EDIP 15 sept Tema Kalla kriget

                             13 okt Tema Robotbåten 11 nov Fars Dag

                                 

                    Kontakt & försäljning event@robotbatar.se   www.robotbatar.se Tel: 070-7426740

                                            Med reservation för eventuella ändringar!

                                        För varje körning krävs att antalet passagerare

                        uppnår ett minimiantal. Om inget annat anges, utgår resan från Gålö                        

 

 


               

                   Skeppsafton 2017-10-12 med medaljutdelning.

                            

                          Dessa mottog Flottans Mäns Ankarmedalj i Silver

        Bill Ivarsson, Erik Rhöse, Filip Gille, Kurt Gustavsson samt Stig Friberg.

                   Göran Olsson erhöll sin medalj vid Riksårsmötet 2017.

          I övrigt en trevlig kväll med traditionsenlig ärtsoppa och pannkakor.

                                       Till kaffet fick vi av vår nestor

          (PA Marindirektören Kömmendören)  Lenart Nordgren

       ett intresant föredrag om alla Jagare Flottan haft genom åren.

                            

        Monica Nordgren stöttade sin man Lennart genom att sköta projektorn.

           I övrigt ett välbesökt möte. Lars Tunér skötte som vanligt lotteriförsäjningen

                                       med många värdefulla priser.

           

             Ordföranden Ulf Sjödén förevisar                      Middagsgäster                              Fler middagsgäster
               medaljen, Bill Ivarsson tittar
                    förväntantsfullt på.                                   

                                                      Få deltagare vid KORUM den 20 aug.

                      Endast ett tiotal medlemmar en del med vidhängade

                     dam kom till vårt första korum i Flottans Mäns regi.

                           Vi hoppas på fler deltagare vid nästa tillfälle.

                                       DE LEDDE KORUMET

                                    

                                      Fd. Kyrkoherden Jan-                  Ulf Sjödén

                                      Evert Pettersson       

                                     DESSA VAR DELTAGARE                             

                

                           

                             Klubbmästaren fixade fikat            Fd. Kykoherden Jan-Evert Pettersson

                                                                                                    fixade KORUMET 


           VETERANDAGEN FIRADES VID BRIGADMUSEET

                                              den 29/5 -17

       Tjugotalet Veteraner samlades vid Vetranmonomentet i

       Karlstad för att hedra kamrater som omkommit i utlandstjänst   

       liksom de som återvänt.         

      En tyst minut påkalades av Vetranernas ordförande i Värmland

       Steve Fogderud.  Från Flottans Män deltog Göran Olsson och

      Bert Ågren  

                  

                  Steve Fogderud                          Göran Olsson med

                     håller talet.                                Anneli Oskarsson.        

                                                                    

                           

                       De två åldermännen lade          Kransen vid monomentet.

                                  ner kransen.                                         


                                   NYTTJA VÅRA SPONSORER

                               UTAN DESSA SÅR VI OSS SLÄTT

               DU hittar dessa under KONTAKT på HEMSIDAN

                          NYTTJA DESSA NÄR DU SKALL HANDLA NÅGOT

                           Klicka HÄR så kommer DU till dessa             

                       


                                                                                                                                                                                                                                                    

                             TpbS 276 har nu hemmahamn Danmark

              Flottans Män Karlstad-Värmland tackar Filip Gille   

           som gjort   våra "landstignigar" till ett trevligt minne.

       


                                                                         

                                             OBS!    OBS!   OBS!                                                                   

                                    FORTFARANDE AKTUELLT    

         

                          SVARA OM DU HAR NÅGOT FÖRSLAG

                             


                                                                       

                           HMS JÄGAREN PÅ BESÖK I KARLSTAD

             

Ett mycket uppskattat besök hade vi tisdag den 2015-09-08 då

Fjärde sjöstridsflotiljen besökte oss. Dagen började med att

Kn Flemming Karsberg och Lt Peter Brehmer informerade om flotiljen,

Flemming närmast om flotiljen och Jägarens förehavande. Peter som

brinner för dykerit berättade om hur svårt det är att bli Röjdykare, han

redogjorde för de prov asspiranter får genomgå för att bli Röjdykare.

När de väl klarat proven och är godgännda tillhör DE VÄRLDENS bäst

utbildade, deras tjänster efterfrågas jorden runt. Röjdykarna har en stor

uppgift i våra olika missinoer både till sjöss och i land.

Efter detta var det dags för besöketpå JÄGAREN där FC Kn Roberth Granath

tog emot oss och med hjälp av sin besättning berättade om fartyget och dess

uppgifter. I den sköna sensommatrkvällen avnjut vi avslutningsvis kvällen

med en god kopp kaffe på akterdäck.

ETT  STORT TACK TILL ER ALLA FRÅN FLOTTANS MÄN

                              KARLSTAD-VÄRMLAND

 

          

            Bilder från JÄGARENs besök hittar Du under BILDER. Klicka HÄR 


                                                                                                                          

                      Nu finns vi även på FACEBOOK

                         Gå in på FACEBOOK, upp till vänster finns en sökruta där skriver Du in

  Flottans Män Karlstad-Värmland och Du är inne på vår       

           egen sida. Här kan Du lägga in något  som

        är av intresse. Är Du med här kanske Du  får                  

     kontakt med någon kamrat från Din  tid i Flottan.    

           Med hälsning Er

           Webbmaster                                                                  

               


                                                 

                                   NYTTJA VÅRA SPONSORER

                                               Listan upprättad 

                                               Gå in under kontakter.
                                                        

 


 

 

LOGGBOKEN

HÄR kan du klicka Dig fram till tidigare artiklar

(bara de senast presenterade) som Du kanske missat

Natinaldagsfirande 2015 Högboda. Läs  och se bilder HÄR.
Bilder från Årsmötet 2015 finns nu  HÄR
Bilderna från HMS KARLSTAD besök finns nu här klicka här 

Bilderna från Julfesten 2014 hittar Du här bilder, kolla

Sjöfartsdagen Sunne 2014 Bilder

Landstigning 2014 Bilderna har DU här

Besök Brigadmuset se  bilder HÄR

Årsmöte 2014

Bilder från Julfesten 2013 klicka här 

Bilder från höstmötet i Filipstad klicka här

Atikeln från höstmötet i Filipstad klicka här

Bilder från Sjöfartsdagen 2013 klicka HÄR

Artikeln från Sjöfartsdagen 2013 HÄR

Landstigning 2013

Läs mer om avtäckning av Gunrumsskylten klicka HÄR

Läs mer om Kustkorvetten  under Aktuellt/Nyheter klicka HÄR.

DATA Kustkorvett typ Visby hittar Du HÄR.

Brev från FC HMS Karlstad juni 2013

Blandade Bilder hittar du om du klickar HÄR

 

 INFORMATION FRÅN WEBBMASTER KLICKA HÄR

                                                                     

 

                                   

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        t

 
 
 

 

 

 

 

 

 

                                     

 

 

                                                                                                                                                                   

 

 

                                                                                                                                                                                                

 

          

 

                                                                   

 

                                                            

                                             

                                        

  

        

 

 

 

 

 

Aktuellt

Kalendarium

    Aktuellt i regionen

    Aktuellt från förbundet