Styrelsen

Flottans Män Karlstad

Ordförande Göran Olsson mobil 070- 415 02 76

epost: karlstad.@flottansman.se

Vice ordförande :Lars Ingvar Schlützer 070-9108461

epost: schytzerx@yahoo.se

Kassör: Kenneth Magnusson 076- 322 03 51

epost: recycle627@gmail.com

Sekreterare: Kerstin Erlandsson 070- 627 82 18

epost: erlandssonkerstin12@gmail.com

Ledamot: Klubbmästare Bernt-Olof Karlsson 070-521 26 39

epost: berra491@outlook.com

Suppleant, Rolf Hård 070- 318 85 49

epost: rolf.hardh@gmail.com

Suppleant, stugfogde Curt Gustafsson 070-933935

epost: kurt@svenskaskyltar.se