Förenibgen startades 2006-05-16, här är protokollet.

FLOTTANS MÄN   Karlstad Värmland

Minnesanteckning från möte nr 1 2006-05-16

Närvarande: Göte Rahm,Roger Sundberg, Tom Thörn, Stig Friberg samt Conny Isebark

Syftet med mötet var att i Karlstad starta Flottans Män i Karlstad. Vi som var närvarande började med att presentera oss för varandra och redovisade därvid våra militära och civila verksamheter. Under redovisningen fann vi många anknytningar till gamla vänner och bekanta.

Mötet beslöt att ingå medlemskap i Flottans Mäns Riksförbund under namn Flottans Män i Karlstad – Värmland.

Närvarande var överens om att sprida informationen om FM via mun mot mun metoden.

Nästa möte den 26 september kl 1700. Plats medelas senare.

Mötet valde följande interimstyrelse:

Göte Rahm till ordförande

Roger Sundberg till kassör

Stig Friberg till sekreterare

Karlstad juni 2006

Göte Rahm                                 Stig Friberg

Vår samarbets partner:

Aktuellt

Skanna QR-KODEN med din mobil så kommer du till Flottans Män Facebook sida..

läs mer

Långsiktig information

Under Aktuellt brukar vi lägga sådant som har lite längre varaktighet, som t.ex. under vintern träffas vi inomhus. I Kalendariet återfinns händelser med en bestämd tid och plats och så fort händelsen har ägt rum kommer nästa händelse upp och lägger sig överst. Fem...

läs mer

Kalendarium

Aktuellt Regionen

Aktuellt Förbundet