Välkommen till FLOTTANS MÄN i KARLSTAD

Oktoberfest Torsdagen 26 Oktober

 Klicka på ovanstående text och läs mera

ps Ingemar Elf kommer att bidra med ett litet Evert Taube program med allsång.