Kansliet sommarstänger

Tisdagen den 7 juni är sista öppethållandedag innan kansliet stänger för sommaren och åter öppnas tisdagen den 16 augusti. Vår e-postadress sthlm@flottansman.se kommer dock att bevakas under hela sommaren och hemsidan kommer att uppdateras med aktuell information. /...

Örlogsbesök till Stockholm

Den tredje juni kommer ca 40 örlogsfartyg från olika nationer att förtöja runt om i Stockholm med anledning av att den årliga marinövningen Baltops (Baltic operations) i år kommer att inleda övningen med samling och ordergivning i Stockholm.

af Chapman “kommer hem”

Under morgonen den 4 april kommer af Chapman bogseras från Beckholmen till sin ordinarie förtöjningsplats vid Skeppsholmen. För att fira detta kommer hon att föra stor flaggning under färden. / KHN

Bokverket Marinen 500 år klart för avhämtning

Om du vid din beställning av böckerna angav att du ville hämta dem hos din förening går det alldeles utmärkt att besöka vårt kansli på Teatergatan 3, tisdagar mellan klockan 09.00 – 16.00. (Vi äter lunch vid 11-tiden och om du kommer ca klockan 12.30 –...

Bokverket Marinen 500 år under distribution

Tryckeriet har nu börjat skicka ut bokpaketen till våra föreningar. När pallen levererats till Teatergatan 3 kommer du som ska hämta böckerna där få ett e-postmeddelande med närmare uppgift om dagar och tidpunkter för avhämtning. /KHN