Välkommen till Flottans Män Sundsvall!

                                          HMS SUNDSVALL ( K24 )

                                                  

                         

                                         Historik

Kamratföreningen Flottans Män bildades 1935 av ett antal entusiaster vid ett stormöte på Skeppsholmen i Stockholm där ca 2 000 flottister från hela landet deltog.

Efter detta tillkom bildandet av lokalföreningar på olika platser i landet.

Riksföreningen utger tidskriften ”Flottans Män” 4 ggr/år som ett informerande organ för medlemmarna. 

Sundsvallsföreningen bildas

Sundsvall har stolta traditioner som sjöstad sedan flera hundra år tillbaka. Ett antal personer som tjänstgjort i flottan bildade därför vår lokalförening på sommaren 1946 vid ett möte på café Cecil som låg på Köpmangatan. Vid starten fick föreningen ett 25-tal nya medlemmar.

Medlemsavgiften bestämdes till 5 kronor.

Idag har föreningen ca 150 manliga och kvinnliga medlemmar. 

Föreningens verksamhet går ut på att träffas och umgås under kamratliga former i glatt samspråk med berättelser, historier, seglarupplevelser, sång m.m. från vår tid i flottan.

Mat serveras i form av SOS, d.v.s. smör, ost, sill med potatis därtill och därefter ärtsoppa med punsch. 

Välkommen som medlem i vår förening, Flottans Män i Sundsvall!

 

 

Aktuellt

Kalendarium

    Aktuellt i regionen

    Aktuellt från förbundet