Flottans Män Ängelholm

Välkommen till vår hemsida! 

Flottans Män Ängelholm
www.flottansman.se/angelholm

 Studiebesök på Isbrytaren och Polarforskningsfartyget ODEN
På torsdag den 28/11 är vi inbjudna att gå ombord i Isbrytaren ODEN som ligger i Sydhamnen i Helsingborg. Tid 13.00

Medlemmar från Ängelholm samlas vid Kajutan kl 12.00 för avfärd.
Helsingborgare kan ansluta vid ingången till Sydhamnen c:a 12.40.

Fartyget får vi välvilligt tillträde till, samt guidning ombord av tjänstgörande befälhavare. Hamnen är numera låst och strängt bevakad. Följande krävs av oss för tillträde:
Vi skall anmäla namn och födelsedata för samtliga deltagare samt ange om
man är svensk eller utländsk medborgare. (meddela gärna även ert tel.nr)
Inpassering sker i samlad tropp och vi får endast en kod för inpassering. Vi kommer att få klä oss i säkerhetsväst före inpassering och vi får köra i samlad kolon.
Max 30 km/tim och med påslagna varningsblinkers. Oden ligger längst bort (söderut)i hamnen där vi får parkera på anvisade parkeringsplatser. Vi får gå en kortare sträcka till fartyget. Och då gäller att vi håller extra uppsikt på tung trafik!
Vi går i samlad tropp, ingen går enskilt! 

Anmälan till deltagande per mejl till: angelholm@flottansman.se eller per tel till:
Lars: 072 2001701 eller till
Sven: 070 7204980
Är du intresserad av att följa med anmäl dig snarast. Vi måste mejla deltagarlistan till ODEN senast den 25/11.
OBS! Begränsat antal deltagare, max 20 st. Alltså "först till kvarn" gäller.
Frågor: ring Bertil 070 2572366


 

Aktuellt

Kalendarium

    Aktuellt i regionen

    Aktuellt från förbundet