Kontakt

Vi har bevakning av vår e-postadress. Önskar du nå oss, skicka e-post i första hand till:
angelholm@flottansman.se

Ordförande: Bertil Lundvall,
Tel: 070-257 23 66
E-post:  b.lundvall@gmail.com
Vice ordförande: Sven G. Persson,
Tel: 070-720 49 80
Sekreterare: Laila Lembke
E-post:  laila.lembke@ektv.nu
Kassör: Caj Bülow
E-post: caj.imunka@telia.com
Webbansvarig: Greger Johansson
E-post: johansson.information@gmail.com

Föreningsuppgifter:
Bankgiro 829-9737
Swish: 123 553 2692
Swedbank:
Clearing nr: 8214
Kontonr:  9933 114 173-0

Organisations-nr: 839400-0486

Medlemsavgiften för 2023 är 300 kr.

Enligt beslut på senaste årsmöte skall medlemsavgiften vara oförändrad, d.v.s. 300 kr, för 2024.