Verksamhetsberättelse 2022

 

Medlemmar
Föreningen hade vid årets slut 74 betalande medlemmar.

Möten
Föreningen har hållit 8 protokollförda möten varav 1 årsmöte och 7 styrelsemöten. Två föreningsmöten har utannonserats. Båda har genomförts, varav ett på våren och ett på hösten. Dessa möten har ej protokollförts. Är information till medlemmar samt önskemål/idéer från medlemmar till styrelsen.

Förslag till årsavgift:
Efter diskussion och flera olika förslag bestämdes att årsavgiften skall vara 300 kr fr. o. m. år 2023.
Avgiftshöjningen motiveras med att Riksförbundet kommer att höja sin avgift per medlem mot oss med 20 kr redan 2022, samt att våra kostnader för el m m, ökar.

Revisionsberättelse finns ej på grund av att bokslut ännu ej var upprättat. Ansvarsfrihet för styrelsen gavs ej vid årsmötet. Ansvarsfrihet först efter det att revisorn senare under året hade fått ta del av ett efterkonstruerat bokslut. Ansvarsfrihet gavs då men med kommentar.

Val: Ordförande för 1 år Bertil Lundvall, vice ordförande Sven G. Persson för 2 år, sekreterare Laila Lembke för 2 år, ledamot för 2 år Lars Linde, ledamot Caj Bülow 2 år.
Till revisor för 1 år Nilsåke Frenneson (har önskemål om endast 1 år i sänder).
Till valberedningen valdes Joakim Sköldebrink och Uno Karjevall på ett år, som mellan sig bestämmer vem som är sammankallande.
Till övriga poster och funktioner överläts till ordförande och styrelse att fördela.
Som firmatecknare för FMÄ, beslutades kassör och ordförande var för sig.

Under året har FMÄ haft 7 styrelsemöten i Kajutan. Ett extra styrelsemöte hölls 2022-06-22 då styrelsen beslöt att byta kassör. Till ny kassör och firmatecknare fram till nästa årsmöte utsågs Caj Bülow. Anders Rick avsade sig sitt styrelseuppdrag.

Föreningsverksamheten
Vi har ett omarbetat nytt avtal (”tjänsteavtal”) med Försvarsmakten mellan F17 Kallinge och Flottans Män Karlshamn och Flottans Män Ängelholm. Det är undertecknat av flottiljchef Tommy Pettersson. Avtalet gäller från och med 1 januari 2022.

På Regionmöte Väst i Göteborg deltog en representant från FMÄ.

Vi deltog med tre representanter i SMKRs vårmöte på Valhall park den 7–8 mars.

8–10 maj Riksårsmöte 2022 på sjöresa till Tallin. Arrangerat av LoF Nynäshamn. Ingen representerade FMÄ.

Ingen representerade oss vid kransnedläggning hos Köge Marineförening den 1 juli.

Den 23 augusti gjorde vi ett studiebesök på Dunkers i Helsingborg. Guidning av Guy Rosvall och temat var Helsingborgs Varv.

Vi har även gjort en resa med H-H leden. Dubbeltura för att se sjöfarten på Öresund.

Den 4 september deltog vi med svensk fana vid Krigsseglardagen på Parapeten i Helsingborg med efterföljande föredrag och kaffe i Sjömanskyrkan.

Den 17 september deltog ordförande Bertil Lundvall via webben i Region Väst- mötet i Lysekil.

Den 23 september reste en delegation till Malmö hamn för närvaro vid örlogsbesök och utställningar med anledning av jubileumsåret Marinen 500 år.

Vid höstens SMKR möte i Skillingaryd deltog vi ej.

Den 9 december deltog Caj Bülow i helårsgenomgång i Kallinge, efter inbjudan från chefen på F17.

Internt
Föredrag i Kajutan den 2 mars om Vita Bussarna av Johan Ekblad, Röda Korset, Malmö. Föredrag i Kajutan den 26 april av Johan Brink om Ängelholm som hamnstad.
Genomfört årsmöte den 10 mars med efterföljande samkväm med ärtsoppa, fläsk och pannkakor.

Fixardag lördagen den 24 april i Kajutan med städning, plantering i trädgården.  R.Uffe Bengtsson bjöd på vällagad lunch.

1 maj kom Hemvärnets Musikkår till oss och musicerade i trädgården och vi serverade sillfrukost till 41 musiker i och utanför Kajutan. Detta var 58:e gången (under 2020 och 2019 var det uppehåll p.g.a. pandemi).

På Veterandagen den 29 maj hade vi besök av 12 FN-veteraner (Freds-baskrarna). Vi bjöd på smörgåstårta. Ett uppskattat arrangemang som vi kommer att utveckla till en tradition.

Marinen 500 år firades den 7 juni med hissad Örlogsflagga och trevlig samvaro på vår innergård.

Första söndagen i juli genomfördes korum i Kajutan, utomhus, som leddes av Kh Åke Svensson med musik på trumpet av Erik Lundvall. Tyvärr med få deltagare.

Ankarmedalj i guld har enligt beslut i Riksförbundet tilldelats ordförande Bertil Lundvall.

Varje tisdag e.m. under juli månad har det varit öppet hus i Kajutans trädgård. Kaffe med våfflor har serverats för allmänheten och FMÄs medlemmar. Ca 70 besökare räknades in.

I augusti hade vi en trevlig grillkväll på vår innergård. 23 medlemmar med gäster deltog. I början på september i vackert sensommarväder (20 C) avnjöt vi kräftor. 13 glada gossar och 7 trevliga flickor deltog.

”Öppet hus” varannan söndagsförmiddag med servering av förstärkt frukost har ordnats i Kajutan under året, vilket har uppskattats mycket. Ett stort antal medlemmar har deltagit.

Vi har även hunnit med en veteranlunch, där vi diskuterade Kajutans inventarier.

Den 20 oktober fick vi höstens första köldknäpp. Då passade det bra med samkväm och ärtsoppa i Kajutan för medlemmarna.

Den 30 oktober hade vi besök av Lisa Grönander från Fonus som höll föredrag med efterföljande frågestund.

Årets sista samkväm var den 9 december. Då firade vi föreningens 85-årsdag med en julfest i Sångarnas Hus. Vi åt en jultallrik och njöt av musik. Vår medlem Benny med son (Linny´s) spelade och underhöll medlemmarna och vi tävlade i ett musikquiz och köpte lotter med fina vinster som medlemmarna skänkt och hade allmänt trevligt. Några passade även på att dansa.

Under det gångna året har ca 375 besökare registrerats i Kajutan. Vi tackar alla som har bidragit med en extra slant i ”Grisen” eller via swish. Dessa bidrag har varit ett gott tillskott till vår ekonomi.

Under hösten har även några miniföredrag hållits i Kajutan av föreningens medlemmar.

Slutord
Vi försöker hålla vår Kajuta och trädgård i ett prydligt skick. Inga större reparationer har utförts under året. Målning har gjorts utomhus av farstu och fönster. En rörelsevakt har installerats för ytterbelysningen på innergården.
Vi har investerat i en ny värmeanläggning. En luftvärmepump som ersätter det gamla ineffektiva värmesystemet ovanför våra bokhyllor. Denna anläggning gör dessutom att vi drastiskt minskar användningen av de energikrävande elelementen. Vi har tacksamt tagit emot ett bidrag av Sparbanksstiftelsen Gripen som täcker både inköpskostnad och installationskostnaden. Återställningsarbeten av väggen har utförts av Caj Bülow.

Styrelsen är tacksam för de extra bidrag som en del medlemmar har betalt in i samband med årsavgiften. Av de 250 kr i medlemsavgiften gick 150 kr till att driva föreningslokalen, Kajutan, i Ängelholm.

Under året har en del medlemmar valt att inte vara kvar hos oss. Men vi gläder oss i stället för alla de trevliga och aktiva medlemmarna som under året har kommit med i vår gemenskap. Detta betyder att medlemsantalet är i stort sett på samma nivå som föregående år. Men vi söker givetvis ständigt nya medlemmar.

FMÄ har detta år inte ansökt om bidrag från Carl Jönssons Understödstiftelse och från Ängelholms Kommun (föreningsbidrag). (Underlag för ansökningar har saknats).

Från F17 i Kallinge har vi, mot prestationer, tacksamt tagit emot ett bidrag.

Ett stort tack riktas till vår duktige köksmästare, våffelgräddare och trädgårdsansvariga som under året sett till att trivseln vid våra möten i Kajutan är på fortsatt hög nivå.

ship helm
green trees on cliff
ship helm
black and white sailboat in body of water during sunset
body of water during golden hour
Bildtext

Kalendarium

mar
3
sön
2024
09:00 Öppen kajuta med fika @ Kajutan
Öppen kajuta med fika @ Kajutan
mar 3 kl. 09:00 – 11:30
Öppet för alla medlemmar. Föranmäl dig gärna till Uffe på SMS/tel. 070-585 86 00. Vi vill undvika matsvinn och hålla koll på vårt matkonto.
mar
7
tor
2024
18:30 Föredrag – sjövakten man minns @ Kajutan
Föredrag – sjövakten man minns @ Kajutan
mar 7 kl. 18:30
Glimtar från långresan med HMS Carlskrona 1984–85 då Bali var rundningsmärke. Torsdagen den 7 mars kommer kapten Peter von Heidenstam till Kajutan och pratar om sina upplevelser som NS-navigeringsofficer ombord i HMS Carlskrona. Tid: Kl[...]
mar
17
sön
2024
09:00 Öppen kajuta med fika @ Kajutan
Öppen kajuta med fika @ Kajutan
mar 17 kl. 09:00 – 11:30
Öppet för alla medlemmar. Föranmäl dig gärna till Uffe på SMS/tel. 070-585 86 00. Vi vill undvika matsvinn och hålla koll på vårt matkonto.
mar
21
tor
2024
18:00 Årsmöte med ärtmiddag @ Kajutan
Årsmöte med ärtmiddag @ Kajutan
mar 21 kl. 18:00
Öppet för alla medlemmar. Anmälan till middagen!
apr
7
sön
2024
09:00 Öppen kajuta med fika @ Kajutan
Öppen kajuta med fika @ Kajutan
apr 7 kl. 09:00 – 11:30
Öppet för alla medlemmar. Föranmäl dig gärna till Uffe på SMS/tel. 070-585 86 00. Vi vill undvika matsvinn och hålla koll på vårt matkonto.