Bli medlem

För att bli medlem hos oss önkar vi att: Du vill vara med i ett gott kamratskap. Du får gärna har ett intresse för sjöfart och örlogstradition! Intresse för att bevara traditioner! Vi ställer inget krav på att du skall ha tjänstgjort eller har varit värnpliktig i marinen. Vi välkomnar både kvinnor och män. Kamratskap och sjöfartstraditioner är ledord för Flottans Män Ängelholm

.