Välkommen till Flottans Män Ängelholm!

Hej Kamrater!
Vi lyckades inte genomföra alla tilltänkta aktiviteter i vår! Men nu tar vi nya tag.

På Veterandagen den 29 maj inbjuder och hedrar vi traktens ”Fredsbaskrar”. Även medlemmar är välkomna för att umgås och äta smörgåstårta, 60:-/ person exkl dryck.
Den 12 till 14 juni gästar kustkorvetten HMS Nyköping, Helsingborg. Vi har erhållit en exklusiv möjlighet att få besöka fartyget. Vi samlas på kajen (kaj 119) tisdagen den 13,e juni klockan 10.00. Önskar du komma med ombord, så anmäl dig till angelholm@flottansman.se eller på tel/sms till Caj 070 5726269 eller Bertil 070 2572366.
Passa på , i dag är p.g.a. omvärldsläget, möjligheterna till besök på militära anläggningar och fartyg mycket begränsade och restriktiva.
Givetvis fixar vi samåkning och hämtning som brukligt.

Den 2 juli har vi ingen aktivitet, vi beslöt vid allmänt möte att ställa in korumet i år.
Vi räknar med att kunna träffas vid Kajutan tisdagarna i juli på utomhusaktivitet med kaffe, våfflor och samvaro, Kom gärna och hjälp till att marknadsföra föreningen. Vi brukar ju då få många utomstående besökare.
På sensommaren högtidlighåller vi 80-årsminnet av judarnas flykt över Öresund. Med möjlighet att åka med veteranminsveparen M20, som deltog i denna trafik 1943. Detta är ett samarrangeman med Flottans Män och Vikens Sjöjartsmuseum.

Vi kommer även i år att i sammarrangemang med Helsingborgs Sjöfartsförening och Martha sällskapet högtidlighålla Krigsseglardagen på Parapeten i Helsingborg med eftersits på Sjömanskyrkan.

Boka redan nu in tisdagen den 26 september. Då kommer Marinchefen, Konteramiral Ewa Skoog Haslum att besöka oss och hålla föredrag. Vi gör detta i sammarrangemang med F10 Kamratförening. Anmäl er i god tid!

Vi hade stängt i Kajutan den 7 maj, även om öppethållande var aviserat. Sådant kan hända med kort varsel. Vi har fått ett tips av vår medlem Andreas H. om att det kan finnas personer i föreningen som med kort varsel kan tänka sig ställa upp som vikarie för ”le chef” Uffe. Vi kommer att göra en ”larmlista”. Är du intresserad, så anmäl dig till Beril (sms 070 2572366 eller b.lundvall@gmail.com).

Kamratliga hälsningar
Flottans Män Ängelholm
Ordförande Bertil Lundvall

Aktuellt

Besök på HMS Nyköping inställt

Tyvärr måste vi meddela att vårt planerade besök ombord på HMS Nyköping i Helsingborg den 13 juni är inställt. Man har meddelat oss att fartyget ej kommer till Helsingborg. Vi försöker planera något alternativt fartygsbesök i Helsingborg.

läs mer

K34 HMS Nyköping

Kustkorvett på besök i Helsingborg tisdag den 13 juli kl. 10.00. Helsingborgs hamn. Samåkning från Ängelholm kl. 09.00.

läs mer

Vi söker M 20 besättning 1943

Föreningen M 20 håller tillsammans med Sjöhistoriska museet på att ta fram en utställning ”Flykten över Öresund” om räddningen av 7 000 danska judar över Öresund hösten 1943. Under några stormiga veckor i oktober korsade tusentals människor Öresund. Många danskar...

läs mer

Kalendarium

Aktuellt Regionen

Aktuellt Förbundet