Välkommen till Flottans Män Ängelholm!

Hej Kamrater!
Miniföredrag 5 februari i Kajutan
Bertil Lundvall håller ett miniföredrag kl. 10.30 – När kriget kändes nära: Några händelser i Bjäre under slutet av andra världskriget.

Aktviteter 2023. Vi har nu fastställt aktivitetsplanen för nästa år – 2023. Du kan hämta den i Kajutan. Aktiviteterna kommer att flaggas upp på hemsidan framöver och redan nu kan du där se en intressant programpunkt. Vi har ett samarangemang med F10 Kamratförening den 19 januari. Då kommer Mj Roger Djupsjö hålla ett aktuellt och intressant föredrag om Ukraina.

Alla pratar tyvärr numera om det ekonomiska läget. Flottans Män Ängelholm ”blöder inte ekonomiskt” men vi ser olika möjligheter att spara framöver – ny värmepump o.s.v. En möjlig besparing är porto. Ett utskick via Postnord kommer efter årsskiftet att kosta 15:- per kuvert. Om du går till Kajutan för att hämta Aktivitetsplanen för 2023 kan du samtidigt hämta inbetalningskort för 2023 års medlemsavgift. Medlemsavgiften är, som beslutades på årsmötet, höjd till 300:-, (detta p.g.a. att kostnaden för tidningen höjs). Om du har möjlighet att redan nu, eller strax efter årsskiftet, betala in medlemsavgiften på vårt bankgiro 829-9737 eller via Swish 123 5532692 så vore det tacksamt. Glöm inte att ange namn!  Både kallelse till årsmöte och aktivitetsplan kommer du att få ändå, antingen per e-post eller per brev.Vi hoppas kunna uppgradera hemsidan med relevant information inför det kommande verksamhetsåret. Önskar du ta del av vår aktivitetskalender, klicka på fönstret ”Visa kalender” under Kalendarium.

Aktuellt

När kriget kändes nära

Den 5 februari kl.10.30 i Kajutan håller Bertil Lundvall ett miniföredrag om några händelser i Bjäre under slutet av andra världskriget; bombplan från de allierade som störtade 1944 och 1945 i Bjärebygden.

läs mer

Föredrag om Ubåtsvapnet

I slutet av februari kommer Hans Carlsson, "Ubåtshasse", från Malmö att hålla föredrag om Ubåtsvapnet. Plats: Kajutan, Östergatan.

läs mer

Föredrag på Flygmuseet

Flottans Män Ängelholm är medarrangör till ett föredrag på Ängelholms Flygmuseum den 19 januari kl. 19.00–21.00. Lokal: Föreläsningssalen, Ängelholms Flygmuseum. Föranmälan senast den 14 januari. Mj Roger Djupsjö berättar i föreläsningen om sina erfarenheter av...

läs mer

Kalendarium

Aktuellt Regionen

Aktuellt Förbundet