Styrelse

Ordförande: Bertil Lundvall 070-257 23 66
Vice ordförande: Sven Persson
Sekreterare: Laila Lembke
Ledamot: Caj Bülow
Ledamot: Lars Linde 0431-141 18
Ledamot: Kurt Romare
Ledamot: Greger Johansson
Klubbmästare: Lars Linde
Vice Klubbmästare: vakant (festkommittén)
Klubbmästarsuppleant: Sven Persson

Valberedning:
Joakim Sköldebrink och
Uno Karjevall, sammankallande

Kommittéer
Fest, Flagga

Webbmaster: Greger Johansson
Föreningsregister/e-post: Bertil Lundvall
Trädgård*: Kurt Romare/Joackim Sköldebrink
Fest: vakant
Flagga: Kurt Romare

* Övriga medlemmar hjälper till vid större trädgårdsarbeten.