Styrelse

Ordförande: Bertil Lundvall 070-2572366
Vice ordförande Sven Persson
Sekreterare Laila Lembke
Kassör Anders Rick
Ledamot Kurt Romare
Ledamot/ Informationsansvarig 
Ledamot Lars Linde 0431-14118
Klubbmästare Lars Linde
Vice Klubbmästare Vakant (festkommiten)
Klubbmästar suppleant Sven Persson

Styrelsen har adjungerat Caj Bülow under kommande verksamhetsår.

Valberedning
Sammankallande Joackim Sköldebrik
Ledamot Joackim väljer lämpl ur förening

Kommittéer
Fest, Flagga Lars Linde, Kurt Rommare

Webb Vakant
Föreningsregister / mejl Bertil Lundvall
Trädgård* Kurt Romare/ Joackim Sköldebrink
Fest Lars Linde
Flagga Kurt Rommare

* Övriga medlemmar hjälper till vid större trädgårdsarbeten.