VÄLKOMMEN TILL 

FLOTTANS MÄN I VARBERG 

KOM OCH HÄLSA PÅ OSS I VÅR FINA LOKAL

I  GAMLA TULLHUSET 

 

GLÖM INTE VÅRA TREVLIGA

LÖRDAGSKAFFEN

 

NÄSTA  SKEPPSKVÄLL  21 mars  KL 18.00

HASSE  "UBÅTSHASSE"  KARLSSON

Berättar:

UBÅTAR  ovh  UBÅTSFOLK 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Flottans Män                                        Org.nr                                       Bankgiro

Otto Torells gata 3                              849600-8080                           5034-1551

432 44 Varberg

 

 

 

 

                                                        

                          

                                 

 

 

 

                              

 

 

 

 

Aktuellt

Kalendarium

    Aktuellt i regionen

    Aktuellt från förbundet