VÄLKOMMEN TILL FLOTTANS MÄN I VARBERG!

KOM OCH HÄLSA PÅ I GAMLA TULLHUSET

Kamrater!
All verksamhet är pausad p.g.a. den pågående pandemin i riket. 
Vi kommer att ta upp verksamheten igen när restriktionerna hävts.
Med hopp om en snar återgång till det normala.

Styrelsen

För att få information om det dagsaktulla läget gå till höger på sidan och läs vad som står under Aktuellt.
För informatiom om händelser bakåt och framåt gå till bokmärkesraden överst på sidan och klicka på Kalendarium.


 

Flottans Män                                        Org.nr                                   Bankgiro

Otto Torells Gata 3                             849600-8080                           5034-1551
432 44 VARBERG

 

Aktuellt

Kalendarium

    Aktuellt i regionen

    Aktuellt från förbundet