Program

HÖSTEN 2022

LÖRDAGSKAFFE MED ALLSÅNG
Lördagskaffe 3 september och kaffe med dopp 8 oktober 12 november
Serveras mellan kl: 10.00 – 12.00 i Marinstugan.

SKEPPSKVÄLLAR
Skeppskväll 22 sep kl 18.00
Besök Marinmuseet i Trönninge
Ansvarig: Bo Oskarsson

Skeppskväll 20 okt kl 18.00
Se världen som turist – bli telegrafist
Kai Sundberg fd telegrafist
Ansvarig:Jan Steinbach

Skeppskväll 17 nov kl 18.00
Ärtmiddag med sång och musik och Flottans seder
Ansvarig: KH Weddig
Obs: Vi är tacksamma för föranmälan, för att kunna uppskatta åtgången på förtäringen.

ÖVRIGA AKTIVITETER
Region Väst Marinstugan i Göteborg
Skaldjursbuffé 15 okt kl 15.00
Vi dukar upp med kräftor och krabbor med tillbehör.
Vi testar också vilka viner som passar bäst till skaldjur
Anmälan senast 30 sept till någon i styrelsen eller på lista i Marinstugan
Ansvarig: Styrelsen

Medlemsmöte 20 okt kl 18.00
Ansvarig: Styrelsen

Julbuffé 3 dec kl 15.00
Vi dukar upp en sedvanlig julbuffé
Anmälan senast den 25 nov till någon i styrelsen eller på lista i Marinstugan
Ansvarig: Styrelsen

Om du vill ha programmet som en utskrivbar fil klickar du HÄR
STYRELSEMÖTEN
Datum Tid
11 aug. kl: 15.00
8 sept. kl: 15.00
13 okt. kl: 15.00
10 nov. kl: 15.00
8 dec. kl: 15.00
body of water during golden hour

Bildtext

Kalendarium