Om föreningen

Flottans Män är föreningen för alla som har intresse för Flottan och vill vara med i kamratskapet kring Flottan. Flottans Män värnar om det goda kamratskapet mellan oss som tidigare har tjänstgjort i Marinen och om den gemenskap som finns mellan oss och dem som nu tjänstgör. Vi bidrar till att hålla Marinens traditioner levande och till att sprida information om Marinen och dess verksamhet. Vi träffas kring vårt gemensamma intresse och har trevligt tillsammans. Föreningen bildades 1935 och har idag ca 3 500 medlemmar fördelade på 25 lokalföreningar. Flottans Män, Varberg, är en av dessa lokalföreningar och på denna hemsida kan du läsa mer om föreningens aktiviteter. Bli gärna medlem, klicka på det gula fältet ”BLI MEDLEM” högst upp, fyll i dina personuppgifter och skicka. Någon från föreningen tar därefter kontakt med dig och hälsar dig välkommen i gemenskapen.

 

ship helm
black and white sailboat in body of water during sunset