Kort historik.

Med stöd av FM-avdelningarna i Halmstad och Borås bildades Flottans Män i Varberg den 18 maj 1949,
Med 13 medlemmar anslutna valdes den välkände bussdirektören Ernst Trulsson till ordförande.  Enligt dåtidens organisation var föreningen i Stockholm (bildad 1935) helt styrande över lokalföreningarna. Under de första åren fick vi betala 1 kr och 75 öre per medlem och år till huvudföreningen.

Den första uppgiften vår avdelning ställdes inför var när samtliga avdelningar i landet uppmanades att genomföra ”beredskapens dag vid flottan till minne av beredskapens intagande i början av september 1939”. Avdelningen i Halmstad hälsade oss varbergare välkomna att fira dagen, med gemensam middag, till en kostnad av 6 kr. Det rådde fortfarande ransonering på kaffe (till 1951) så varje deltagare uppmanades ta med sig en matsked var av varan.

I början av 1980-talet skedde en organisatorisk förändring, vilket innebar att avdelningarna blev självständiga lokalföreningar, med ett riksförbund i Stockholm. 

År 1972 bildades Damklubben Tärnan, med uppgift att praktiskt och ekonomiskt stödja FM-Varberg vid sammankomster av skilda slag. Den avvecklades 2018.

År 1980 skaffade vår förening en egen flagga, med initialerna FM och ankare i gult, och Varbergs stadsvapen, på blå duk.

Den 1 juli 2007 flyttades föreningsverksamheten från lokalen på Drottninggatan till det Gamla Tullhuset i hamnen.