Kontakt

Valberedning

Manne Östberg, sammankallande
Tel 0734 073047
Mail: 0340676333@telia.com

Åke Andreasson, ledamot
Tel 0708 285539
Mail: akeason33@gmail.com

Övriga kontakter

Se Styrelse Här finns namn, mailadresser
och tfn-nummer.