Styrelse

Verksamhetsåret 2023
Konstituering och verksamhetsområden

Namn
Roterar inom styrelsen
Jan Steinbach
Lars Kohlström
Bosse Oskarsson
Pär Karlsson
Lennart Björnerhag
Kai Sundberg
Bertil Andersson
Rena Büchert
Bengt Asterling
Christian Weddig

Funktion
Ordförande
Ledamot
Sekreterare
Kassör
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ersättare
Ersättare
Ersättare

Tidsperiod

2 år
1 år
2 år
1 År
2 år
2 år
2 år
1 år
1 år
1 år

 

VERKSAMHETSOMRÅDEN
Webmaster/hemsidan
Klubbmästare
Bilddokumentering
Bibliotek
Flaggvakter
Hamnvärdar – örlogsbesök
Medlemsregister
Arkivfrågor
Skriftlig uppvaktning – kondoleanser
Kopieringsmaskin – papper
Förbrukningsartiklar (toa- och hushållspapper, diskmedel, tvål etc)
Omvårdnad av föreningslokalen, städning, textiltvätt etc.
Kontaktmän mot tidskriften Flottans Män – skribenter, foto
Kontaktman vid uthyrning av föreningslokalen
Kontaktman mot Kultur. och Fritidsförvaltningen
Ansvarig för minan
Planering av fester
Kontaktman mot hamnförvaltningen, VFAB
Kontaktman mot Galtabäcksskeppet
Ansvarig för sponsring
Medlemsvård, besök hos medlemmar
Kontaktman mot SD
Kontaktman mot FMTS
Firmatecknare var för sig:

Ansvarig / ansvariga
Kai Sundberg
Bosse Oskarsson
Manne Österberg
Bosse Oskarsson
Styrelsen
Jan Steinbach, Bosse Oskarsson
Lars Kohlström
Bengt Asterling
Förbundet
Bosse Oskarsson

Bosse Oskarsson

Styrelsen

Lars Kohlström
.

 Jan Steinbach
Bengt Asterling
Pär Karlsson
Klubbmästaren
Bosse Oskarsson
Vakant
Jan Steinbach
Styrelsen
Bosse Oskarsson
KH Weddig
Bosse Oskarsson och Jan Steinbach