Program

2022
10 Januari        Inställt
14 Februari      Inställt
14 Mars           Årsmöte
5-8 Maj            Riksårsmöte  Resa till Tallin
29 Maj             Veterandagen  Ronneby brunnspark
6 Juni              Nationaldagsfirande Grill Flottans Män klubbstuga
10-12 Juni       Nordiskt Marint Kamratföreningsmöte   Karlskrona
13 Augusti       Marinens dag  500 år   Karlskrona