Program

PROGRAM för 2022

Veckomöten (onsdagsträffarna) äger rum varje helgfri onsdag kl. 18,00 i Marinlokalen,
med början onsdagen den 12 januari 2022.

Programmet annonseras på hemsidan, distribueras via e-post eller de som saknar e-post,
som brev till postadressen, samt i VLT, aktuell dag på ”Idag-spalten-Föreningar”.

Särskilda program samt utflykter annonseras i lokalen, på hemsidan, via epost, samt
annonseras också månadsvis på hemsidan på webben, samt via e-post till medlemmarna.
Vissa program och andra aviseringar sker också på vår under 2020 öppnade Facebook-sida,
som är enbart till för medlemmar. Där välkomnar vi inlägg och meddelande från våra
medlemmar.

Ärtmiddagar: 16 mars kl 17.00, 3 november kl 17.00

Styrelsemöten: kl 16.30 den: 12 jan, den 9 mars, 4 maj, 17 aug. 12 okt. 2022 och
(11 januari 2023).

*) Årsmöte: 5 febr 2022 kl 14.00

Övrigt
Datum Aktivitet
2 mars Regionmöte DVÖ, Stockholm (sannolikt kl 10.00)(ej fastställt)
22-23 maj Riksårsmöte anordnas av Lof Stockholm
11maj        KM-Luftvapen kl 18.00 *)
6 juni         Nationaldagsfirande, kl 11.15 (för deltag. i firandet på
Djäkneberget)( kaffe och tårta kl 14.00 i Marinlokalen*)
7 juni Avtäckning av minnesstenen på Skeppsholmen (stockholmsveckan)

18 juni         Sjötur med HMS Jägaren från Gålö till Landsort och tillbaka.
10 aug.        Grillkväll Borgåsund kl 18.00 *)
3 sept        5-kamp Västerås (tid meddelas senare)
28 sept Regionmöte DVÖH (Stockholm)
6 nov         Gustav Adolf-vesper Strömsholm slott kl 19.00 *)
11 dec.        Luciamöte/”lillejul” med jultallrik. Kl 14.00 *)

(11 feb. 2023 Årsmöte med förtäring kl 14.00 *)

*) = anmälan till måltider/aktiviteter på lista i lokalen senast onsdag före mötet
eller till kassören Börje Bäckman e-post: borje.backman@me.com alt tel 070 510 94
65 eller SMS

Kontaktpers.
Ordf. Magnus Leuchovius e-post: magnus.leu.@gmail.com tel 070-3320115
Sekreterare: Erik Arvidsson e-post: erik.samuel65@gmail.com tel 070-7761913
Kassör: Börje Bäckman e-post: borje.backman@me.com tel 070-5109465

Klicka på här för att få programmet som PDF för t ex utskrift eller för att ladda ner till dator mobil mm.

bauble balls hang on christmas tree
red and yellow snow sled on snow covered ground
green pine tree with fireflies