Ordförande
Lars Larsson
Tel: 079-334 18 98

Kassör/Vice ordförande
Roland Ekstrand
Tel: 070-541 00 16

Sekreterare
Trygve Halvardsson

Klubbmästare
Hans von Konow

Ledamot
Lars Engvall
Tel: 070-661 58 74

Ledamot
Thomas Norelöv

Ledamot
Owe Jonsson

Revisorer
Bror Wahlberg
Uno Friberg

Revisorer suppl.
Ingvar Jonsson
Bert Rosqvist

Valberedning
Kent Melander
Christer Widgren

Webbmaster
Hannu Mylläri
Tel: 076-941 57 16

Ovanstående personer kan nås via föreningens mail: haninge@flottansman.se

Styrelsen sammanträder 4-6 möten om året, ytterligare vid behov.

Förslag till styrelsen angående vår verksamhet kan skickas till e-post haninge@flottansman.se