Ordförande
Lars Larsson
Tel: 079-334 18 98

Kassör/Vice ordförande
Roland Ekstrand
Tel: 070-541 00 16

Sekreterare
Bengt Sundin

Klubbmästare
Hans von Konow

Ledamot/Webbmaster
Hannu Mylläri
Tel: 076-941 57 16

Ledamot
Mikael Lidberg

Ledamot
Owe Jonsson

Revisorer
Bror Wahlberg
Uno Friberg

Revisorer suppl.
Ingvar Jonsson
Bert Rosqvist

Valberedning
Kent Melander
Christer Widgren

 

Ovanstående personer kan nås via föreningens mail: haninge@flottansman.se

Styrelsen sammanträder 4-6 möten om året, ytterligare vid behov.

Förslag till styrelsen angående vår verksamhet kan skickas till e-post haninge@flottansman.se