Om föreningen

Flottans Män är föreningen för alla som har intresse för Flottan och vill vara med i kamratskapet kring Flottan. Flottans Män värnar om det goda kamratskapet mellan oss som tidigare har tjänstgjort i Marinen och om den gemenskap som finns mellan oss och dem som nu tjänstgör. Vi bidrar till att hålla Marinens traditioner levande och till att sprida information om Marinen och dess verksamhet. Vi träffas kring vårt gemensamma intresse och har trevligt tillsammans.

Så började det i Haninge….

På initiativ av, Göte Blom, fd. chef Berga Örlogsskolor, och dåvarande CBÖS, Cay Holmberg, bildades vid riksårsmötet på Berga Örlogsskolor (BÖS) 1987 Flottans Mäns (FM) lokalförening i Haninge. Bildandet var en “avknoppning” från huvudföreningen i Stockholm.

En interimsstyrelse arbetade fram förslag till stadgar och handlingsprogram. Från huvud-föreningen erhölls ett underlag på presumtiva medlemmar som var bosatta i Haningeområdet. Dessa tillställdes stadgeförslaget och kallades till ett konstituerande möte på BÖS den 9 december 1987, varvid stadgarna antogs och en styrelse valdes. Ordförande blev Ture Olsson, en välkänd profil på BÖS. Det var ett 70-tal som hade hörsammat kallelsen och infunnit sig till mötet. Där och då bildades Flottans Män i Haninge.

Avsikten med bildandet av lokalföreningen i Haninge var att få en lokalförening med nära anknytning till Flottans skolor och fartygsförband. För att förverkliga stadgarnas syften arrangerade FM i Haninge studiebesök till Kustflottans fartyg, BÖS skolor, Helikopterdivisionen och Örlogsbas Ost (ÖrlBO).

Försvarsbeslutet 2005 ändrade

Efter försvarsbeslutet 2005, när Flottans förband flyttades till Karlskrona finns idag två fIottanförband kvar i Haninge; 4.e Sjöstridsflottiljen, tillika vårt värdförband samt Sjöstridskompaniet på Muskö. Helikopterflottiljen flyttades till Linköping och ingår numera i i Arméns organisation. ÖrlbO på Muskö lades ned.

Idag är Stockholms Amfibieregemente (Amf 1) områdesansvarig på Berga, som vid nämnda försvarsbeslut flyttades från Vaxholm till Berga, Haninge.

Det kan konstateras att historien har “kört över” vår så en gång fina avsikt från 1987, att ha en fin kontakt med flottans förband i området. Idag är 4.e Sjöstridsflottiljen kvar och vi är mycket glada över det. Dock ser vi ljust på framtiden. Marinstaben har idag lokaliserats till Muskö. Med en ökande värnplikt och rekrytering till Flottan från hela Sverige, kommer det också finnas personal från Haninge. Alla med anknytning till Flottan är välkomna till vår förening, särskilt de som bor i Haningeområdet.

Haningeföreningen har idag ca 100 medlemmar och självklart vill vi bli fler, speciellt yngre förmågor som med stolthet kan föra flottans traditioner vidare. Och jag säger till de yngre; “Ni anar inte vad de äldre har att berätta om hur det var förr, när flottan, tillsammans med flyget, var Sveriges stoltheter och det satsades rejält på dessa vapenslag.

FM logo

Kalendarium

sep
4
ons
2024
21:00 Pubafton med musik
Pubafton med musik
sep 4 kl. 21:00 – 22:00
Pubafton med musik. Ja, vi hälsar vårt husband ”Angasarbaletten” hjärtligt välkomna till denna pubafton. Preliminärt Program: 17.00 – 18.00 Mingel 18.00 – 18.30 Angasarbaletten 18.30 – 19.30 Middag 19.30 – 20.00 Angasarbaletten 20.00 – 21.00[...]