Verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2018-01-01 -- 31 antagen vid riksårsmöte 2019 kan läsas genom att följa denna länk: Verksamhetsberättelse 2019

 

Verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2018-01-01 -- 31 antagen vid riksårsmöte 2019 kan läsas genom att följa denna länk: Verksamhetsberättelse 2018

Verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2017-01-01 -- 31 antagen vid riksårsmöte 2018 kan läsas genom att följa denna länk: Verksamhetsberättelse 2017