Verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2017-01-01 -- 31 antagen vid riksårsmöte 2018 kan läsas genom att följa denna länk: Verksamhetsberättelse 2017