Förbundsordförande

Örlogskapten
Göran Löfgren *
Saltö Torg 2 B
371 37 Karlskrona
Tfn: 0704-95 80 14
E-post: goran.lofgren(a)tele2.se


Vice förbundsordförande och representant Region Mitt
Polisintendent
Krister Hansén
Ripstigen 4
170 74 Solna
Tfn: 070-381 03 12
E-post: KristerH (a) flottansman.se


Representant Region Väst

Kommendörkapten
Lars-Erik Uhlegård
Åby Allé 23
431 44 MÖLNDAL
Tfn: 072-397 21 86
E-post: lars-erik (a) uhlegard.se

Representant Region Nord

Cawe Johansson
Backvägen 6
861 38 Bergeforsen
Tfn: 060-57 91 75
astors.farg (a) spray.se


Representant region Syd
Lars-Ingvar Elofsson **
Byastensvägen 10
29177 Gärds Köpinge
Tfn: 0765100472
navyman (a) tele2.se

Till styrelsen adjungerade


Sekreterare och informatör
Bo Schagerberg
Månbergsvägen 4
140 30 NYNÄSHAMN
Tfn: 070-521 44 39
E-post: bo.sch (a) bredband.net

Kanslichef och kassör
Lennart Bresell
Tfn: 070-774 31 83
E-post: lennart.bresell (a) telia.com

* Den vid Riksårsmöte den 21 maj 2018 valde förbundsordföranden Johan Forslund avled den 30 juli 2018. Den samtidigt valde vice ordföranden, Göran Löfgren, har efter omkonstituering av styrelsen den 30 augusti 2018 påtagit sig ordförandeskapet och är tillförordnad på sin post fram till riksårsmötet 2019.

** L-I Elofsson valdes vid Riksårsmötet till personlig suppleant för Göran Löfgren. Han går från den 30 augusti 2018 in som representant för region Syd i förbundsstyrelsen.