Protokoll från riksårsmötet 2018 kan du ta del av genom denna länk: Protokoll Riksårsmöte 2018