Vill Du prenumera på tidskriften Flottans Män

Tidskriften Flottans Män produceras i 4400 exemplar fyra gånger om året och skickas ut till samtliga medlemmar, marina förband och ett stort antal bibliotek sista månaden i varje kvartal. I tidskriften publiceras såväl artiklar med historisk anknytning som framåtblickande reportage där aktuella händelser och materielutveckling presenteras.

Prenumerationen kostar 200 kr per år.

Kontakta:

Riksförbundet Flottans Män
Teatergatan 3
111 48 Stockholm
e-mail: riksforbundet@flottansman.se
Telnr: 08-678 09 08 (tisdagar kl 0900-1600) eller 070- 774 31 83