Annonsering i tidskriften Flottans Män

Till våra annonsörer i tidskriften Flottans Män

Kamratföreningen Flottans Män samlar nästan 4000 medlemmar i 26 lokalföreningar spridda i lika många städer längs kusten och i inlandet, och är öppen för alla som tjänstgör eller har tjänstgjort i Flottan.

 

Medlemmarna representerar ett tvärsnitt av svensk befolkning och därmed också en stor bredd med representation av de flesta förekommande yrken och utbildningar. Bland våra medlemmar finns ett stort antal beslutsfattare inom Försvarsmakten, näringslivet och stalig/kommunal förvaltning.

Även åldersmässigt har vi en stor spännvidd; det skiljer nästan 80 år mellan äldste och yngste medlem!

 

Målsättningen för föreningen är att stödja ett gott kamratskap, även efter att värnplikten är avslutad, att underlätta kontakt mellan de som tjänstgjort tidigare och de som tjänstgör just nu i marinen samt att bevaka svensk säkerhetspolitik och att kunna informera andra i samma frågor och att därigenom bedriva försvarsupplysning.

 

Nationellt sammanhålls och leds Flottans Män från ett kansli i Stockholm medan verksamheten i huvudsak bedrivs i lokalföreningarna som genomför studiebesök, resor, föredragskvällar och söndagskaféer mm.

 

Tidskriften Flottans Män produceras i 4400 exemplar fyra gånger om året och skickas ut till samtliga medlemmar, marina förband och ett stort antal bibliotek sista månaden i varje kvartal.

I tidskriften publiceras såväl artiklar med historisk anknytning som framåtblickande reportage där aktuella händelser och materielutveckling presenteras. Vi räknar med att varje utgåva läses av 10000-12000 personer.

Är Du intresserad av att annonsera i tidskriften

Företag som är intresserade av att annonsera i  FLOTTANS MÄN, kan kontakta följande kontaktmän:

Bo Schagerberg, telefonnr: 08-530 447 57, e-post: bo.sch (a) bredband.net

Detsamma gäller för Flottans Mäns lokalföreningar som har någon idé om (kontakt med) intresserad annonsör, men själva inte vill göra jobbet för att få in annonsen i tidskriften. 

Annonspriser 2014-2015

 Klicka på pdf-filen:

Annonspriser 2012.pdf

 Rutin för annonsförsäljning

1. Blanketten "Annonsbeställning" (Klicka på pdf-filen) Blanketten Annonsbeställning.pdf ifylles och insänds till förbundskansliet. Ett ex behållas av annonsören.

2. Annonsören sänder färdigt underlag för annons i pdf-format direkt till:

· Layoutredaktören Dag Åshage, Fasanvägen 4, 370 30 Rödeby,
  e-post: paul.assar (a) euromail.se

· angiven kontaktperson för Flottans Män.

· Informationsansvarig för Flottans Män Bo Schagerberg
  e-post: bo.sch (a) bredband.net

Om annonsören önskar hjälp med utformning av annonsunderlag så kontaktas
informationsansvarig för Flottans Män Bo Schagerberg e-post: bo.sch (a) bredband.net
Vi pushar för årsannonsen, som är slagkraftig, billig annons som ger bra resultat.
Sista dag för inlämning av underlag är den 15 i månaderna februari (nr 1), maj (nr 2), augusti (nr 3) och november (nr 4).

Tekniska data: Underlag/material:
Tidningsformat A4. Film skall vara i original.
Offsettryck, i fyrfärg. Digitala bilder i upplösning lägst
Raster 10/110 linjer. 205-300 dpi och i pdf format.

3. Förbundskansliet fakturerar annonsören.