Örlogsbesök till Stockholm 22-09-02

Den amerikanska flottans tankfartyg USNS Leroy Grumman besöker Stockholm den 2 – 8 september 2022. Hon sjösattes den 3 december 1988, är 206,6 m lång, 29,7 m bred och har 94 mans besättning. Under besöket kommer hon vara förtöjd vid Loudden. Mer info om fartyget...

Örlogsbesök till Stockholm 22-09-09

Det tyska signalspaningsfartyget FGS Alster (A 50) besöker Stockholm den 9 – 12 september 2022. FGS Alster är 83,2 m lång, 14,6 m bred och har 87 mans besättning. Hon kommer att förtöja i Frihamnen. Det rör sig om ett rutinbesök för besättningens vila och...

FM riksårsmöte 2023

Flottans Män, Göteborg, har fått ansvaret för att organisera riksårsmötet 2023. Enligt föreliggande planering ska mötet genomföras i Fredrikshamn (Danmark) med förläggning på hotell Scandic The Reef. Preliminärt program: Söndagen den 7 maj klockan 09.10: Stena färja...