Eftersom det finns önskemål om att tidigarelägga våra möten, träffas
vi denna gång redan på eftermiddagen. Musikunderhållning.
Lätt förtäring pris 75 kr. Bindande anmälan till Silva Andersson, 0739-72 55 32
senast 19 oktober. Tag med vinst till lotteriet!