Örlogsbesök till Stockholm 22-09-02

30 augusti, 2022 | Region Mitt

Den amerikanska flottans tankfartyg USNS Leroy Grumman besöker Stockholm den 2 – 8 september 2022.
Hon sjösattes den 3 december 1988, är 206,6 m lång, 29,7 m bred och har 94 mans besättning. Under besöket kommer hon vara förtöjd vid Loudden. Mer info om fartyget finns på denna länk