FM riksårsmöte 2023

29 juli, 2022 | Riksnyheter

Flottans Män, Göteborg, har fått ansvaret för att organisera riksårsmötet 2023. Enligt föreliggande planering ska mötet genomföras i Fredrikshamn (Danmark) med förläggning på hotell Scandic The Reef.
Preliminärt program:
Söndagen den 7 maj klockan 09.10: Stena färja avgår till Fredrikshamn
Under eftermiddagen lokalföreningskonferens på hotellet
Måndagen den 8 maj klockan 10.30: Riksårsmöte
Tisdagen den 9 maj klockan 13.50 återresa med Stena Danica. Ankomst klockan 17.20.
Ta fasta på tiderna. Mer detaljerat program och avgifter kommer att publiceras senare.
/ KHN