Regionens Femkamp den 3 september

14 juni, 2022 | Region Mitt

Flottans Män Västerås har fått det stora nöjet att arrangera 2022 års femkamp, den kommer
att äga rum den 3 september på Lögarängen i Västerås. Samtliga föreningar i Region Mitt
inbjudes härmed att medverka och som under tidigare år sker tävlingen i lag om tre
personer.
Avgift per deltagare är 180 kr per person. , avgiften gäller även för samtliga medföljande!!
I priset ingår fika och fralla vid ankomst och lunch efter avslutad tävling i samband med
prisutdelning. Anmälning sker genom att betala in deltagaravgiften till Swish: 1235192885
eller till Bankgiro: 600-8866. Ange i meddelanderutan förening, antal lag (bestående av tre
deltagare per lag) samt totalt antal personer inklusive medföljande och påhejare. Senast
den 15 augusti vill vi ha ert svar, men givetvis gärna tidigare, m a o så fort som möjligt.