Örlogsbesök till Stockholm 2022-04-29

26 april, 2022 | Region Mitt

SNMG1,Standing NATO Maritime Group 1, med fartygen HNLMS DE ZEVEN PROVINCIEN, HMCS HALIFAX, FGS ERFURT samt FGS SPESSPART genomför örlogsbesök i Stockholm 29 april –3 maj. Fartygen förtöjer  Frihamnen den 29 april kl 10.30 till och med den 2 maj kl 12.00, HCMS HALIFAX kvarligger till 3 maj kl 12.00.