Marindagarna i Karlskrona

7 februari, 2022 | Riksnyheter

Den svenska flottans 500-åriga existens kommer i Karlskrona att uppmärksammas på olika sätt fredagen den 12 till söndagen den 14 augusti. Bland planerade aktiviteter utmärker sig Marinens dag lördagen den 13 augusti då allmänheten bjuds in att besöka Örlogshamnen klockan 10.00 – 16.00. Flottans Män kommer naturligtvis att medverka under firandet och våra medlemmar från hela landet hälsas välkomna. Närmare information kommer längre fram, men reservera redan nu 12 – 14 augusti för detta evenemang.