Bokverket Marinen 500 år

4 februari, 2022 | Riksnyheter

De organisationer, som i likhet med Flottans Män, åtagit sig att ta upp beställningar för bokverket ska senast den 4 februari 2022 ha sänt in beställningslistor till Attunda Skeppsförlag. Flottans Män har till förlaget lämnat uppgifter om namn. adress och valt bokalternativ (med eller utan förvaringsbox) till förlaget. Till de som valt att få bokpaketet hemsänt kommer böckerna sändas med post direkt från tryckeriet. De som valt att istället hämta bokpaket hos lokalföreningen kommer att få en avisering via e-post att försändelsen är redo att sändas till föreningen. De som berörs ombeds därefter hålla kontakt med föreningen för att få uppgift om tid och plats för avhämtning.
OBS! Det finns några som har beställt hemsändning men inte betalat in 160 kronor för detta. Dessa bokpaket kommer också att sändas till lokalföreningen och de kan avhämtas hos föreningen. Är du berörd och saknar möjlighet att hämta bokpaketet hos din förening får du be föreningen sända böckerna till dig. I dessa fall kommer föreningen ta ut kostnad för emballage och frakt.