Nordiskt Marint Kamratföreningsmöte

14 januari, 2022 | Riksnyheter

Nordiskt Marint Kamratföreningsmöte genomförs vart annat år. 2022 arrangeras mötet av Karlskronaföreningen och det kommer att genomföras den 10 – 12 juni. Till mötet har varje land möjlighet att sända 15 delegater. Ta kontakt med förbundskansliet och anmäl ditt intresse om du vill vara en av de 15 i den svenska delegationen.