Bokverket Marinen 500 år

7 november, 2021 | Riksnyheter

Du som har beställt bokverket ska senast den 30 november ha sänt in betalning till Riksförbundet Flottans Män, pg 5 88 19 – 4
Böckerna kostar 450 kronor utan förvaringsbox och 510 kronor med box. Kostnad för emballage, frakt och moms är 160 kronor. Om du angivit att böckerna ska sändas till din bostadsadress ska därför 160 kronor läggas till angivna bokpriser. Övriga bokpaket levereras till lokalföreningen som därefter administrerar distributionen till medlemmarna.