Ulven

15 April 1943 minsprängdes ubåten HMS Ulven utanför Marstrand

Hela besättningen på 33 sjömän miste livet.

Ulven försvan under en övning tillsammans med systerfartygen Draken och Gripen.

Efter intensivt sökande hittades Ulven den 5 maj samma år på 50 meters djup endast 100 meter utanför den svenska territorialgränsen..

Övningen utanför Marstrand hade som syfte att försvara sig mot ubåtsanfall. Flera mindre fartyg medverkade.

En av besättningen, Svante Hallberg, ligger begravd på kyrkogården i Hammarlöv norr om Trelleborg.