Kontakt

Om du vill meddela något till hela styrelsen kan du använda vår gemensamma mailadress:
trelleborg@flottansman.se

Du är även välkommen att kontakta någon i styrelsen, se under flik ”Styrelse”, i allehanda frågor som rör vår förening.

Frågor som rör uthyrning av lokalen kan ställas till lokalvärd:
Sonny Spurr, 0733 648045, trelleborg@flottansman.se


Frågor som rör hemsidan kan ställas till vår IT-ansvarig:
Lars Sigurdh, 072-72 72 484, lars@sigurdh.nu