Aktuellt finns under “Inlägg”

Här lägger du in sådant som har lite längre varaktighet. T.ex. “På grund av renovering av vår lokal under våren kommer vi att genomföra våra medlemsmöten hos IOGT” Det som ska stå här är inte knutet till en viss händelse, som t.ex ett studiebesök som görs...