Thomas – In Memoriam

Thomas – In Memoriam

In Memoriam Thomas Ohlsson, ordföranden i FM Trelleborg lämnade oss hastigt 28 april och det är med stor saknad vi tänker på honom.  Han var en av de första medlemmarna i vår lokalförening från starten 2003 och valdes som ordförande 2019. Efter avslutad folkskola...

Aktuella frågor

Vem försvarar Sverige?På grund av omständigheter i vår omvärld, som vi alla dagligen oroas av har vi i styrelsen diskuterat hur Flottans Män skall leva upp till ett viktigt ändamål i våra stadgar. Nämligen att verka för: “Upplysning om marinens uppgifter,...