Program 2023, Rev. 0315

Våra medlemsmöten hålls klockan 18.30 i möteslokalen, Maskingatan 2, Trelleborg. Programmet tjänar som kallelse till dessa möten.

Mat serveras vid våra möten. För att vi ska kunna beräkna åtgången och förbereda leverans och/eller tillagning bör anmälan om deltagande göras senast klockan 18:00 måndagen före aktuellt möte.

OBS! Anmälan görs till Klubbmästaren, Bengt Grip, via sms till 0702–103485.

Torsdagen 12 januari
Ubåtskåserier. Hans (Ubåts-Hasse) Carlsson berättar om Ubåtsskolan 1911.
(Programansvarig Maths Witt).

Torsdagen 9 februari
Årsmöte. Stadgeenliga årsmötesförhandlingar enligt särskild dagordning. Efter mötet serveras ärtsoppa och pannkaka med sylt.

Fredagen 10 februari.
FM Trelleborg 20-årsjubileum.
Festen avhålls i Odd Fellow-lokalen, Järnvägsgatan, Trelleborg kl. 18.00.

Torsdagen 9 mars
Flottans Män inför framtiden och uppdatering situationsanalys för Marinen.
FM:s nye ordförande Konteramiral Thomas Engevall berättar.
(Programansvarig Sonny Spurr)

Söndagen 2 april kl. 09:30 – 14:00
Besök hos B &W i Köpenhamn
(Programansvariga Sonny Spurr och Bengt Åkesson)

Torsdagen 13 april
Resor med gamla fartyg i handelsflottan. Tommy Gyllin berättar.
(Programansvarig Jan Ohlsén)

Torsdagen 11 maj
SSRS Sjöräddningen. Representanter för SSRS berättar om verksamheten.
(Programansvarig Bengt Åkesson)

Torsdagen 8 juni
Skeppslaget Sirmione. Representanter för Skeppslaget berättar om verksamheten.
(Programansvarig Thomas Ohlsson)

Sommaruppehåll
9 juni – 9 augusti

Torsdagen 10 augusti
Potatisbrännvin från Småland. Anders Wendt från Kyrkeby Bränneri berättar om ädla drycker.
(Programansvarig Maths Witt)

Torsdagen 14 september
Minor och annat otrevligt i svenska vatten. Chefen för 33 minröjningsdivisionen kommendörkapten Bengt Forssman berättar.
(Programansvarig Maths Witt)

Torsdagen 12 oktober
Höstmöte och ljugarkväll.
(Programansvariga Sonny Spurr och Bengt Grip).

Lördagen 4 november klockan 14.00
Minnesstund vid den Okände Sjömannens Grav. Med vår kaplan.
Våra damer är välkomna att deltaga. Plats Norra Kyrkogården.
(Programansvarig Bengt Grip)

Torsdagen 9 november
Vårt Trelleborg. Jan Ivar Nilsson från Föreningen Gamla Trelleborg berättar om Rune Andersson, Trelleborg AB och TFF.
(Programansvarig Sonny Spurr)

Torsdagen 14 december
Ubåtskåserier. Hans (Ubåts-Hasse) Carlsson berättar.
(Programansvarig Maths Witt).

Torsdagen 11 januari 2024
Fartyg genom historien. Bertil Palm från Sjöfartsmuseet berättar.
(Programansvarig Thomas Ohlsson)

Torsdagen 8 februari 2024
Årsmöte. Stadgeenliga årsmötesförhandlingar enligt särskild dagordning. Efter mötet serveras ärtsoppa och pannkaka med sylt.

NB! Vissa ändringar i programmet är närmast oundvikliga. Information om sådana ändringar återfinns på vår hemsida i uppdaterade versioner av detta programblad.

Eventuella ytterligare studiebesök och/eller utflykter informeras om separat.