Styrelse

 

Föreningsfunktionärer 2021-22

Om du vill meddela något till hela styrelsen kan du använda vår gemensamma mailadress: trelleborg@flottansman.se

På årsmötet 2021-08-12 valdes

Styrelse:

Thomas Ohlsson, Ordförande 0410 33476 thomasgohlsson@gmail.com

Maths Witt, Vice ordförande 073 418 8625 maths.witt@kockums.se

Sonny Spurr, Skattmästare  0733 648045 sonny.spurr@gmail.com

Lars Engvall, Sekreterare 073 4449888 larsoengvall@gmail.com

Jonny Svenning, Klubbmästare 070 950 3206 karin.svenning03@gmail.com

Lanny Göransson, IT & Foto 0410 330 195, lanny@sinoscan.se

Var vid detta tillfälle bakom kameran och därför ej med på bild. Se dock tom stol.

Bengt Grip, Ledamot 0410 448 47 bengt_grip@hotmail.com

Ronny Trulsson, Ledamot 0410 334 080 0410334080@telia.com

Jan Ohlsén, Suppleant  070 5479617 jan.ohlsen@telia.com

Bengt Åkesson, Suppleant 0410 418 32

Revisorer

Per-Erik Johansson, 0410 711 745 lyckopaje@gmail.com

Stephan Bladh, 0701435363

 Valberedning

Lars Hedin 0410 12438 hedin.lars@yahoo.se

Bertil Burheim, 0410 334 696 bertil.burheim@hotmail.se

Backlagsmän

Lars G Hansson 041013110 lgh@live.se

Bengt Åkesson 0410 41832