Utdelning av ankarmedaljer

Innan Malin Anselmsson på medlemsmötet 22-05-17 berättade om hur man bygger ubåtar delade vår vice ordförande Maths Witt högtidligt ut ett antal ankarmedaljer i silver till förtjänta medlemmar med väl valda motiveringar till utmärkelserna.

Först ut var vår ordförande Thomas Ohlsson

Därefter en tacksam och av stundens allvar rörd Jan Lundkvist

 Ronny Trulsson

Bengt Grip

 Bengt Åkesson

Janne Ohlse’n