Program

 

 

Program 2023 för Flottans Män, Trelleborg

 

Våra medlemsmöten hålls klockan 18.30 i möteslokalen, Maskingatan 2, Trelleborg.

Programmet tjänar också som kallelse till dessa möten.

 

Varm mat serveras vid våra möten.  För att Jonny ska kunna beräkna åtgången av mat och förbereda tillagningen bör anmälan om deltagande göras senast klockan 18:00 måndagen före aktuellt möte.

 

OBS! Anmälan görs till Klubbmästaren, Jonny Svenning, mobiltelefon 0709–503206.

 

 

Torsdagen 12 januari

Ubåtskåserier. Hans (Ubåts-Hasse) Carlsson berättar om Ubåtsskolan 1911.

(Programansvarig Maths Witt).

 

Torsdagen 9 februari, NB! Mötet startar kl. 18.00.

Årsmöte. Stadgeenliga årsmötesförhandlingar enligt särskild dagordning. Efter mötet serveras ärtsoppa och pannkaka med sylt.

 

Fredagen 10 februari.

FM Trelleborg 20-årsjubileum.
Festen avhålls i Odd Fellow-lokalen, Järnvägsgatan, Trelleborg kl. 18.00.

 

Torsdagen 9 mars

Flottans Män inför framtiden och uppdatering situationsanalys för Marinen.

FM nye ordförande Konteramiral Thomas Engevall berättar.

(Programansvarig Sonny Spurr)

 

Torsdagen 13 april

Potatisbrännvin från Småland. Anders Wendt från Kyrkeby Bränneri berättar om ädla drycker.

(Programansvarig Maths Witt)

 

Söndag – Tisdag 7 – 9 maj

FM Riksårsmöte, Stockholm – Helsingfors med Silja Symphony. Se även Flottans Män Tidning.

 

Torsdagen 11 maj

SSRS Sjöräddningen. Representanter för SSRS berättar om verksamheten.

(Programansvarig Bengt Åkesson)

 

Torsdagen 8 juni

Skeppslaget Sirmione. Representanter för Skeppslaget berättar om verksamheten.

(Programansvarig Thomas Ohlsson)

 

Sommaruppehåll

9 juni – 9 augusti

 

Torsdagen 10 augusti

Vårt Trelleborg. Representanter för Föreningen Gamla Trelleborg berättar om Rune Andersson, Trelleborg AB och TFF.

(Programansvarig Sonny Spurr)

 

Torsdagen 14 september

Minor och annat otrevligt i svenska vatten. Chefen för 33 minröjningsdivisionen kommendörkapten Bengt Forssman berättar.

(Programansvarig Maths Witt)

 

Torsdagen 12 oktober

Höstmöte och ljugarkväll. Efter mötet serveras tyska läckerheter.

(Programansvariga Sonny Spurr och Jonny Svenning).

 

Lördagen 4 november klockan 14.00

Minnesstund vid den Okände Sjömannens Grav. Med vår kaplan N.N.

Våra damer är välkomna att deltaga. Plats Norra Kyrkogården.

(Programansvarig Bengt Grip)

 

Torsdagen 9 november

Resor med gamla fartyg i handelsflottan. Tommy Gyllin berättar.

(Programansvarig Jan Ohlsén)

 

Torsdagen 14 december

Ubåtskåserier. Hans (Ubåts-Hasse) Carlsson berättar.

(Programansvarig Maths Witt).

 

Torsdagen 11 januari 2024

Fartyg genom historien. Bertil Palm från Sjöfartsmuseet berättar.

(Programansvarig Thomas Ohlsson)

 

Torsdagen 8 februari 2024

Årsmöte. Stadgeenliga årsmötesförhandlingar enligt särskild dagordning. Efter mötet serveras ärtsoppa och pannkaka med sylt.

 

 

 

 

 

NB! Vissa ändringar i programmet är närmast oundvikliga.  Information om sådana ändringar återfinns på vår hemsida i uppdaterade versioner av detta programblad. 

 

 

Eventuella ytterligare studiebesök och/eller utflykter informeras om separat.
Ny resa till Köpenhamn för observation av startandet av Burmeister & Wains superstora dieselmotor inplaneras under våren 2023. (Programansvariga Sonny Spurr och Bengt Åkesson).