Program

 

Program 2022 (Rev. 0621) för Flottans Män, Trelleborg

 

Våra medlemsmöten hålls klockan 18.30 i möteslokalen, Maskingatan 2, Trelleborg.

Programmet tjänar också som kallelse till dessa möten.

 

Varm mat serveras vid våra möten.  För att Jonny ska kunna beräkna åtgången av mat och förbereda tillagningen bör anmälan om deltagande göras senast klockan 18:00 måndagen före aktuellt möte.

 

OBS! Anmälan görs till Klubbmästaren, Jonny Svenning, mobiltelefon 0709–503206.

 

 

Torsdagen 13 januari

Extramöte med start klockan 18:00. Första behandling av styrelsens förslag till nya Stadgar, därefter

Svensk Ubåtstillverkning. Vår Vice Ordförande Maths Witt berättar.

(Programansvarig Maths Witt).

 

Torsdagen 10 februari

Årsmöte. Stadgeenliga årsmötesförhandlingar enligt särskild dagordning inklusive slutlig behandling av den förslagna stadgerevideringen. Efter mötet serveras ärtsoppa och pannkaka med sylt.

 

Torsdagen 10 mars

Ett ubåtsliv. Fredrik ”Figge” Hallström berättar.

(Programansvarig Maths Witt).

 

Torsdagen 7 april

Resor med gamla fartyg i handelsflottan. Tommy Gyllin berättar.

(Programansvarig Thomas Ohlsson).

 

Söndag – Tisdag 8 – 10 maj

FM Riksårsmöte, Stockholm – Tallinn. Se även Flottans Män Tidning.

 

Torsdagen 12 maj

Erfarenheter från utvecklingsprojektet A26: utmaningarna utöver att bygga båt. Malin Anselmsson Saab Kockums berättar.

(Programansvarig Maths Witt).

 

Torsdagen 9 juni

Berättelser om fiske & fiskebåtar från FN-uppdrag. Vår egen Lars Engvall berättar.

(Programansvarig Lars Engvall).

 

Torsdagen 11 augusti

Ubåtsflottiljen, nutid och framtid. Chefen för 1 Ubflj Kmd Fredrik Lindén berättar.

(Programansvarig Maths Witt).

 

Lördagen 3 september

Deltagande i Hamnens Dag i Trelleborg

(För detaljer hänvisas till senare meddelanden och/eller Programansvariga Sonny Spurr & Bengt Åkesson)

 

Torsdagen 8 september

Cyberhot mot våra marina enheter. Mattias Bruzelius Saab Kockums berättar om riskerna i vår digitala värld.

(Programansvarig Maths Witt).

 

Torsdagen 13 oktober

Höstmöte och ljugarkväll. Efter mötet serveras tyska läckerheter.

(Programansvariga Sonny Spurr och Jonny Svenning).

 

Lördagen 5 november klockan 14.00

Minnesstund vid den Okände Sjömannens Grav. Med vår kaplan Anders Blomstrand. Våra damer är välkomna att deltaga. Plats Norra Kyrkogården.

(Programansvarig Bengt Grip).

 

Torsdagen 10 november

Trelleborgs hamn, nutid och framtid. Hamnchef Jörgen Nilsson berättar.

(Programansvarig Thomas Ohlsson).

 

Torsdagen 8 december

Ubåtskåserier. Hans (Ubåts-Hasse) Carlsson berättar.

(Programansvarig Maths Witt).

 

Torsdagen 12 januari 2023

Minor och annat otrevligt i svenska vatten. Chefen för 3 Sjöstridsflottiljen Kmd Jenny Ström berättar.

(Programansvarig Maths Witt).

 

Torsdagen 9 februari 2023

Årsmöte. Stadgeenliga årsmötesförhandlingar enligt särskild dagordning. Efter mötet serveras ärtsoppa och pannkaka med sylt.

 

 

 

NB! Vissa ändringar i programmet är närmast oundvikliga.  Information om sådana ändringar återfinns på vår hemsida i uppdaterade versioner av detta programblad. 

 

 

Eventuella utflykter hanteras och informeras om separat.

 – Styrelsen hoppas att det sedan länge föreslagna besöket till Burmeister & Wain i Köpenhamn kan verkställas under hösten.