Forum

Välkommen till vårt öppna Forum

Denna sida är en inbjudan till våra användare/läsare att bidra med fakta, berättelser, upplevelser och minnen från örlogstiden eller seglatser i stort, från då och nu.  
Du är också välkommen med annat faktamaterial från land och hav, kanske fartygsbilder med någon speciell historia, fiskerinäringen, hamnar, varvsindustrin, fartygsutrustningar eller med anekdoter från vårt föreningsliv, eller från Trelleborg och Skåne i stort, etc.
För det andra välkomnar vi dina åsikter i aktuella debattämnen relaterade till marinen, totalförsvaret och den marina miljön. För att illustrera och förstärka det skrivna materialet ser vi gärna att du också bidrar med bilder.
Sidan kommer inte att ge plats för politiska utspel, personangrepp eller annat ofördelaktigt.  Vi förbehåller oss rätten att redigera insänt material, i samarbete med insändaren.   Vi förutsätter att du undertecknar ditt material med ditt riktiga namn.
Publicerat material kommer att lagras i fickor under Forum där informationsbidrag kan identifieras med insändarens namn och datum; debattinlägg identifieras av ämnet för debatten och datum för inlägget och debattörens namn.  
Du är välkommen med frågor eller material till:
larsoengvall@gmail.com
Vi ser fram emot ditt bidrag.

Här kommer en länk till en intressant artikel från ”Njord”, som är en blogg producerad av Anders Svensson. 

Några av världens värsta fiskeriolyckor

 I bloggen hittar ni en sammanställning av fiskebåtar, som ”Bland tången fått sin grav”

Här hittar ni forumets första bidrag:

För att visa lite hur det kan se ut har jag sammanställt en liten berättelse från min tid som radioman på ubåten Laxen. Berättelsen är en kopia av ett mail som jag skickat till Flottans män i Halmstad för att höra om någon där har något minne av händelsen.
Kopia av mailet kommer här:
Hej Leif m flera i er styrelse
Jag heter Lanny Göransson och är sedan ca 10 år sk webmaster i Flottans Män i Trelleborg.
Ringde till Leif i för några dagar sedan pga att vi håller på med att skapa en ny FM hemsida.
Det går inte helt ”på räls”. Skönt att höra att även någon annan upplever detta arbete som aningen problematiskt. Eller som Leif sa till mig ”vi är inte 20 år längre”
 
Så sant. Själv är jag född 1944.
Att jag nu skriver till er är emellertid inte för att beklaga mig över hemsidan.
Anledningen är snarare den att jag 1966 var värnpliktig radiotelegrafist på ubåten Laxen. Vi var förlagda på Nya Varvet i Göteborg när vi inte gick sk ”Målgång” längs Bohuskusten upp till Lysekil eller hade annat hyss för oss. Ett exempel på detta var när vår fartygschef Cavalli Björkman blev tillfrågad om vi kunde gå upp i Nissan och lägga oss efter Najaden. Aktiva Halmstadbor hade fått för sig att med olika metoder öka tillgången på laxar i Nissan och vår ubåt skulle kunna bli ett påtagligt och lyckat bevis på detta.
Vi fick veta att vi skulle delta i den första Laxivalen och det kändes ganska kul.
Roligare än att ligga på botten utanför Marstrand och vänta på att något ytfartyg skulle kasta sjunkbomber i form av knallskott på oss. När vi förtöjt Laxen bakom den gamla fullriggaren Najaden och inkvarterat oss på något hotell? i Halmstad fick vi veta att det skulle utses en Laxivaldrottning och att några av Halmstads vackraste flickor skulle tävla om detta. Bra! tänkte jag och sökte omedelbart upp arrangörerna för att erbjuda den värnpliktiga besättningens tjänster. ”Gnistens” roll ombord är ofta att ta på sig allehanda udda uppgifter, som inte alltid har med hans uppgift som radiotelegrafist att göra. Några killar med Laxen i guldbokstäver i mössan kunde väl bli en passande militär eskort till flickorna tyckte jag. Från arrangörshåll kunde man knappast tacka nej till ett så gentilt erbjudande. Eftersom vi var lediga från våra ordinarie sysslor ombord kunde vi snabbt välja ut var sin flicka att tassa runt med under hela Laxivalen, Vi såg noga till så att dom inte råkade ut fär några intresserade men enligt vårt förmenande olämpliga Halmstadkavaljer. Flickorna hade heller inte en tanke på att tacka nej till vårt sällskap. Att ha ”bocken som trädgårdsmästare” verkade ju vara ”sanktionerat av arrangörerna.”
Genialt eller hur?
Vi fungerade även som uppmärksamma guider/värdar vid flickornas studiebesök på båten.  Om man vill ha närkontakt med flickor så är det begränsade utrymmet i en ubåt av Laxens storlek en utmärkt plats. Om jag minns rätt så bjöd jag på skoj upp en av flickorna till dans i manöverrummet. Mellan gyron och periskopet finns en liten yta. Gör att besök på U3 i Malmö så förstår ni bättre vad det blev för dans. Det finns en anledning till att en ubåt består av ett s.k. ”tryckskrov” Vår förklaring till flickorna om detta blev kanske inte helt sanningsenlig.  
Undertecknad tillhör för övrigt numera U3ans Veteranbesättning.
 Jag tog några bilder vid tillfället:
Här lämnar en välfriserad Laxivaldrottning rosenkindad och med ett outgrundligt leende torpedrummet genom den vattentäta luckan. Det var säkert första gången för henne.
”Experieced sailor.”
This was number one and fhe fun has just begun…
Vissa av de spänstigare flickorna klättrade i nyväckt upptäckarglädje och ivrigt påhejade av oss ända upp i tornet.
 Jag hade tidigare på dagen smitit iväg till systemet och köpt en flaska likör med för tillfället passande namn.
Den uppskattades för sin lila färg. På ärmen sitter radiotelegrafistens märke. Tre utåtriktade blixtar. Väl vald symbol… Den röda nejlikan i knapphålet tillhör emellertid normalt inte uniformen. Platsen för gemytet var torpedrummet på Laxen.
Skinnmadrasserna är original från början av 1940-talet 
Likadana finns fortfarande på U3 i Malmö 
Mönstring på bakken innan vi bjöd flickorna på avskedsfest på hotell Mårtensson. Med dans vill jag minnas. Har inte träffat någon av dom sedan dess.
Sjömannens lott!
Nya hamnar…
Där rök hela sjötillägget.
Jag kommer inte ihåg vad flickorna hette. Ej heller vad som hände dom sedan.
Närmar sig 70 nu skulle jag tro.
Någon som vet? 
Hälsningar 55 år senare.
Lanny Göransson
Tel 0410 330195