Okände sjömannens grav 2021-11-06

Lördagen 6 november hölls den traditionella minnesstunden vid den Okände Sjömannens Grav på norra kyrkogården med föreningens kaplan, Anders Blomstrand som förrättningshavare.  I sin betraktelse påminde han de närvarande om förlisningen av Corvetten Carlskrona strax norr om Cuba 30 april 1846 under en långresa till Sydamerika och Västindien. En tropisk stormby gjorde att korvetten kantrade på mycket kort tid.  Av besättningens 131 mannar överlevde endast 17 som räddades från en livbåt ett par dagar efter olyckan.  Vår ordförande Thomas Ohlsson, nedlade en krans vid graven i närvaro av vår flaggvakt och ett 25-tal personer, bestående av medlemmar och nära anhöriga.  Det hela avslutades med ett tapto levererat av vår egen trumpetare, Sven-Bertil Arnberg, och följdes av glögg, kaffe och lussebullar i föreningslokalen.